1. O gerçekleşecek olan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşecek olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad (kavimleri) o başa çarpacak (kıyamet)i yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir (ses veya sarsıntı) ile helak edildi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad (kavmin)e gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah) onu yedi gece sekiz gün ardarda onların üzerlerine musallat etti. O kavmi orada, içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış bir halde görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir edilmiş şehirler(in halkları) hep suç işlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyle ki, Rablerinin peygamberine karşı geldiler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Su kabardığında biz sizi akıp giden gemide taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bunu sizin için bir ibret yapalım ve kavrayan kulaklar bunu kavrasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur’a bir üfürülüş üfürüldüğü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün vakıa (kıyamet) gerçekleşmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılmıştır. O artık o gün sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de (onun) kenarlarındadırlar. O gün Rabbinin Arşı’nı onların üzerinde sekiz (melek) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün (hesab için) arzolunursunuz. Sizden hiçbir sır gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Alın, kitabımı okuyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı sanmıştım (anlamıştım).’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o hoşnut(luk verici) bir hayat içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. yüce bir cennette. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O cennetin meyvelerini yakınca kolayca erişilecek bir yerde bulacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Keşke bana kitabım verilmeseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşke o (ölüm) her şeye son verseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana bir yarar sağlamadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gücüm de yok olup gitti.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Onu tutun ve hemen bağlayıverin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onu çılgınca yanan ateşe atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincirin içinde oraya sokun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, büyük olan Allah’a iman etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yoksula yemek vermeye teşvik etmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün burada onun için yakın bir dost yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kanlı irinden başka bir yiyecek de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu günahkarlardan başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hayır. Yemin ederim gördüğünüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediğinize ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki o (Kur’an), şerefli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ne kadar da azınız inanıyor; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kahinin sözü de değildir. Ne kadar az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (O) alemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o bize karşı kendiliğinden birtakım sözler uydurmuş olsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onu kuvvetle yakalardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da hiç şüphesiz onun can damarını keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (44-47) Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şüphesiz o (Kur’an) takva sahipleri için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (48-49) Şüphesiz Kur’ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak o (Kur’an), inkar edenler için bir hasrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. zira o (vahiy), elbette mutlak hakikattir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster