1. Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin nimetiyle sen bir mecnun değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Senin için kesintisiz bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında sen de göreceksin onlar da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin çarpılmış olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanı da en iyi bilendir; doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şu halde yalanlayanlara itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İstediler ki sen yumuşak davranasın da onlar da (sana) yumuşaklık göstersinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sürekli yemin edip duran, aşağılık hiçbir kimseye itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Herkesi) ayıplayan, söz taşıyan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyiliği engelleyen, saldırgan, çok günahkar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba, sonra da soysuz, alçak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve oğullar sahibidir diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Öncekilerin masalları’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında onun burnu üzerine damga vuracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi bunları da imtihan ettik. Hani onlar sabah vaktinde onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç istisna da etmiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ancak onlar uyurlarken Rabbinden (gönderilen) bir salgın onun üzerini sardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böylece (bahçe) kapkara oluverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Eğer devşirecekseniz erkenden ürününüze gidin’ diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken aralarında fısıldaşarak yola çıktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Sakın bugün oraya bir yoksul girip yanınıza sokulmasın’ diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Yoksulları) engellemeye güç yetirecekleri zannıyla erkenden gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Herhalde yanlış geldik’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Hayır. Doğrusu biz mahrum bırakıldık.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Ben size (Allah’ı) tesbih etmeniz gerekmez mi dememiş miydim?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Rabbimizi tesbih ederiz! Doğrusu biz zalimlerdenmişiz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu kez birbirlerine dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Yazık bize! Doğrusu biz azgınlarmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Belki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz Rabbimize yönelenleriz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz takva sahipleri için Rablerinin katında nimet cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa sizin bir kitabınız var da (bu verdiğiniz hükümleri) onda mı okuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İçinde, siz neyi seçerseniz o sizin olacak (diye mi yazılı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa sizin bizim üzerimizde, neye hükmederseniz onun sizin olacağı hakkında kıyamet gününe kadar sürecek ahitleriniz mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara; hangileri bunun savunuculuğunu yapacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse eğer doğru sözlü iseler ortaklarını getirsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün bacak açılır ve secdeye çağrılırlar ama güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri düşkün bir halde. Kendilerini de zillet bürür. Oysa onlar sağlamken secdeye çağrılıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalanlayanı sen bana bırak. Biz onları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş (azaba) yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım pek sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen onlardan ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır yük altında mı kaldılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb (ilmi) kendi yanlarındadır da onlar (onu) yazıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o çok kederli bir halde seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Eğer Rabbinden ona bir nimet erişmemiş olsaydı mutlaka çırılçıplak bir alana kınanmış bir halde bırakılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’O bir delidir’ diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Oysa o (Kur’an) ancak alemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster