1. Andolsun kıyâmet gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve andolsun kendini kınayıp duran nefse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sanıyor mu insan, kemiklerini hiç mi toplayamayız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, değil kemiklerini, parmak uçlarını bile düzüp koymaya gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır, insan, ilerde olanı yalanlamak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve kıyâmet günü ne vakit diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve şaşırıp gözler dikilince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve ay tutulunca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve güneşle ay birleştirilince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsan der ki o gün, nerede kaçacak yer? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, yok kaçacak, sığınacak yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün Rabbinin katındadır karâr edilecek yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün önce yaptığı da haber verilir insana, sonra yaptığı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, insanın âzası, aleyhine tanıklık eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Özürlerini ortaya dökse de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphe yok ki onu toplayıp unutturmamak da bize düşer, okumak ve tertîb etmek de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onu okuduk mu, uy okuyuşuna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onu anlatıp bildirmek de şüphesiz, bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, siz geçip gideni seversiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve âhireti bırakırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O gün yüzler parlar, güzelleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve Rablerine bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve yüzler, asılır, kararır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bellerini kıracak bir felâketi bekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır; can, köprücük kemiklerine gelince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve bir okuyup üfleyen yok mu denince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve şüphe yok ki bu çağın, bir ayrılık çağı olduğunu anlayınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve baldır, baldıra dolaşınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün, Rabbinin tapısına götürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O, ne birşeyi vermiştir sadaka olarak, ne namaz kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve fakat yalanlamıştır, yüz çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da salına salına yakınlarının yanına gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kötülük sana gerek, gene de kötülük sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra da kötülük sana gerek de gene kötülük sana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yoksa insan, sanır mı ki kendi keyfine bırakılır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Erlik suyundan dökülen bir katre değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir kan pıhtısı oldu da onu yarattı, âzasını düzüp koştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Derken ondan da erkek, dişi, çiftler yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunları yapanın, ölüyü diriltmeye gücü mü yetmez? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster