1. Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan günahı devam ettirmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O kıyamet günü ne zaman? diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ne zaman ki o göz şimşek çakar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ay tutulur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ve ay toplanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte o gün insan, «kaçacak yer neresi?» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, hayır, yok bir siper. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu insan kendi nefsini görür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bir takım özürler ortaya atsa da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onu hemen okumak için dilini depretme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ahireti bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rabbine bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzler de var ki o gün asıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Anlar ki kendisine belkıran (bel kemiklerini kıran belalı bir iş) yapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. «Tedavi edebilecek kimdir?» denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacak bacağa dolaşır.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanladı ve döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gerektir o bela sana, gerek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Evet, gerektir o bela sana gerek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir aleka (embriyo) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster