1. Hayır, gerçek öyle değil! Kıyamet günü hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için (ki siz mutlaka diriltileceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra Biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet, toplarız, hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkâr etmek ister de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Ne zamanmış o kıyamet günü?" diye alay eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gözler kamaşıp karardığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ayın ışığının büsbütün gittiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Güneş ile ay yan yana getirildiği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte o gün insan der: "Var mı kaçacak mekân?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır, sığınacak hiçbir yer yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalık ile; yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir. Ona göre karşılığını alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Türlü türlü mazeretler öne sürse de, Artık insan, kendisi hakkında şahit olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O halde Biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gerçek şu ki: Siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onun için âhireti terk edip durursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (O güzel ve Yüce) Rab’lerine bakakalır... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve nice suratlar vardır o gün asılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Belini kıran darbeyi yediğini hisseder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hayır, hayır! Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Bunu iyileştiren, kurtaran yok mu?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bacağı bacağına dolaşır, ölüm acısıyla kıvranır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevkiyat, doğru Rabbinin divanına olur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ne dini tasdik eder, ne namaz kılardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Hep hakkı yalan sayıp ona sırtını dönerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı kendi taraftarlarının yanına varırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yazık sana yazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yazık ki sana ne yazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra (rahim cidarına) yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster