1. Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ona yolu da gösterdik: Artık ister şükreder, ister nankör ve kâfir olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz kâfirlere zincirler, kelepçeler, alevli ateşler hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyi insanlar ise, kâfur suyu ile hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, Allah’ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bu kullar, dünya hayatında iken sözlerinde durur, adadıkları şeyi yerine getirir ve felaketi bütün ufukları tutan kıyamet gününden endişe ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, sırf Allah’ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve derler ki: "Biz size sırf Allah rızası için ikram ediyoruz, yoksa sizden karşılık istemediğimiz gibi bir teşekkür bile beklemiyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz, yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizin gazabından korkarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları o günün felaketinden korur, onların yüzlerine nûr, gönüllerine sürûr verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık onlara cennetler, ipekler ihsan eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Koltuklarında diledikleri gibi dinlenir, orada ne güneş sıcağı görürler, ne de dondurucu soğuklara uğrarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar, meyveleri devşirmeleri pek kolay olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Etraflarında hizmet edenler gümüş kaplar, billur kâseler, gümüşî parlaklıkta billur kupalarla dolaşır, onlara ikram ederler. Cennetlikler içeceklerini kendi iştahları ölçüsünce tayin ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Etraflarında ebedî cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördüğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hangi tarafa baksan hep nimet, servet, ihtişam, büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: "İşte bütün bunlar sizin mükâfatınızdır! Gayretleriniz makbul oldu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Elbiseleri ince veya kalın yeşil renkli ipeklerden, atlaslardandır. Gümüş bilezikler takınırlar. Onların Rabbi, kendilerine tertemiz bir içki ikram edip şöyle demiştir: "İşte bütün bunlar sizin mükâfatınızdır! Gayretleriniz makbul oldu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ey Resulüm! Kur’ân’ı sana parça parça Biz indiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, sakın günaha ve küfre dadananlara itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Sabah akşam Rabbinin adını zikret! Gecenin bir kısmında da O’na secde et, geceleyin uzun bir süre de O’na tesbih ve ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Sabah akşam Rabbinin adını zikret! Gecenin bir kısmında da O’na secde et, geceleyin uzun bir süre de O’na tesbih ve ibadet et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları yaratan, organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren Biz’iz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte bu, bir öğüttür, bir uyarıdır. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ama Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan, Allah’tır. Her şeyi bildiği gibi, rahmet ve hidâyete lâyık olanları da pek iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Böylece dilediğini rahmetine alır. Zalimler için ise, gayet acı bir ceza hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster