1. Kıyâmet gününe yemîn ederim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Pişmanlık duyup) dâimâ kendini kınayan nefse de yemîn ederim (ki öldükten sonradiriltileceksiniz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsan, kendisinin kemiklerini aslâ bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Evet! (Bir araya getiririz!) (Biz) onun parmak uçlarını (parmak izlerine varıncaya kadar) düzenlemeye (eski hâline getirmeye) gücü yetenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat insan önünde(ki gelecekte) de günâh işlemek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. `O kıyâmet günü ne zaman?` diye (alay ederek) sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) Fakat; göz kamaştığı, ay tutulduğu (ışığı giderildiği) ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) Fakat; göz kamaştığı, ay tutulduğu (ışığı giderildiği) ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) Fakat; göz kamaştığı, ay tutulduğu (ışığı giderildiği) ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün insan: `Kaçacak yer nerede?` der! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır! Sığınacak bir yer yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O gün insan, (yapıp) öne sürdüğü ve (yapmayıp) geri bıraktığı (herşeyi)nden haberdâr edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Daha doğrusu insan, (kurtulmak için, bütün) ma`zeretlerini ortaya atsa da, kendi nefsine (bizzat kendisi) şâhiddir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Daha doğrusu insan, (kurtulmak için, bütün) ma`zeretlerini ortaya atsa da, kendi nefsine (bizzat kendisi) şâhiddir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Habîbim, yâ Muhammed! Cebrâîl sana vahyi bitirmeden) onu (Kur`ân`ı) acele(ezber) etmek için, dilini onunla kımıldatma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şübhesiz ki onu (senin kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak bize âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O hâlde onu (sana) okuduğumuz zaman, artık (sen) onun okunuşunu ta`kib et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sonra şübhesiz onu açıklamak da bize âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Hayır! Doğrusu (siz) âcil olanı (dünya hayâtını) seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve âhireti bırakıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Nice yüzler vardır ki, o gün (âhirette) parlaktırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Rablerine nazar edicidirler! (Allah`ın cemâlini görmeye mazhar olurlar!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nice yüzler de vardır ki, o gün buruşuktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Çünki) kendilerinin bel kıran bir belâya uğratılacaklarını sezerler (iyice anlarlar)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (26-27) Hayır! (Can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman: `Var mı (bu hastaya) bir okuyacak (tedâvi edecek) kişi?` denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (26-27) Hayır! (Can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman: `Var mı (bu hastaya) bir okuyacak (tedâvi edecek) kişi?` denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ve (o can çekişen kimse ise,) şübhesiz bunun (artık dünyadan) ayrılış olduğunu sezer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve bacak bacağa dolaşır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O gün sevk olunacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Çünki (o insan) ne (peygamberi ve Kur`ân`ı) tasdîk etti, ne de namaz kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Fakat yalanladı ve yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sonra da çalımlana çalımlana âilesine gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra (tekrar tekrar) sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (O,) akıtılan bir menîden bir nutfe (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsa) değil miydi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Sonra bir alaka oldu da, (Allah onu insan şeklinde) yarattı ve (a`zâlarını)düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Derken ondan erkek ve dişi, iki eş kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu(nları yapan), ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster