1. (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-5) Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-9) Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-9) Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (6-9) Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (6-9) Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) «Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Habibim!) Sana Musa’nın haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kutsal vâdi Tuvâ’da Rabbi ona şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Firavun’a git! Çünkü o çok azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (O ise) hemen yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-33) Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-33) Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (30-33) Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (30-33) Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-36) Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-36) Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (34-36) Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-39) Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-39) Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (37-39) Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen onu nereden bilip bildireceksin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster