1. Birbirlerine neyi soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! Anlayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çifter çifter yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sûr’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (23-26) (Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (31-34) Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O’na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân’ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster