1. Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve (Müminlerin ruhunu kuyudan su çeker gibi) usulcacık çekip alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve göklerle yer arasında yüzdükçe yüzenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve (Mümini ruhuna taşırlarken) yarışıp geçenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve derken (varlıklara ait) işi yıldan yıla evirip çevirenlere (ki mutlaka dirileceksiniz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O sarsıcının sarsacağı gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler öne eğilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derler ki: "Biz (öldükten sonra) yine ilk halimize döndürülecek miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "O durumda, hüsranlı bir dönüştür bu" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa o (kıyamet), yalnızca tek bir haykırıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın onlar, yerin üstündedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva’da seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Firavun’a git; çünkü o azdı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona de ki: "Arınmak ister misin?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O’ndan) korkmuş olursun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o, yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra da sırtını döndü ve (sihirbazları toplamak için) çaba harcamaya koyuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonunda (sihirbazları) topladı da seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Sizin en yüce Rabbiniz benim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gerçekten bunda, içi titreyerek korkacak olan bir kimse için elbette bir ibret (ders) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratılış bakımından siz mi daha çetinsiniz yoksa (Allah’ın) bina ettiği gök mü? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun tavanını yükseltti, ona belli bir düzen verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ondan sonra yeryüzünü serip döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlarını dikip perçinledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ancak o her şeyi batırıp gömen büyük felâket (kıyamet) geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Görebilenler için cehennem de açığa çıkarılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ama artık kim taşkınlık edip azarsa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını tercih ederse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hiç şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim de Rabbinin makamından korkar ve nefsi de hevâdan sakındırırsa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. "O ne zaman demir atacak?" diye, sana kıyameti sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onunla (kıyamet ile) ilgili ne biliyorsun ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rabbine aittir onunla ilgili son bilgi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen, yalnızca ondan (kıyametten) içi titreyerek korkmakta olanlar için bir uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kendileri onu gördükleri gün, sanki onlar, bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster