1. (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât`a), (Mü`minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür`atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât`a), (Mü`minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür`atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât`a), (Mü`minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür`atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât`a), (Mü`minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür`atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-5) (Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara (nâziât`a), (Mü`minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip alanlara, (emrolundukları şeye sür`atle) yüzüp gidenlere, sonra yarışıp geçenlere, sonra işleri düzenleyenlere (bütün bu vazîfeleri yapan meleklere) yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün o sarsıntı (Sûr`a ilk üfürülüş), sarsacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu, arkadan gelen (ikinci üfürülüş) ta`kib edecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün (dehşetten) kalbler şiddetle çarpıcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözleri (korkudan), zelîl (yere bakar) bir hâldedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. `Şübhesiz biz, gerçekten (öldükten sonra yine) eski hâle döndürülecekkimseler miyiz?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. `Çürümüş kemikler hâline geldiğimiz zaman mı?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. `O takdirde bu, hüsranlı bir dönüştür!` dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hâlbuki o (dönüş), ancak tek bir haykırıştan (Sûr`a ikinci üfürüşten) ibârettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın ki onlar (dirilmiş olarak) meydanda (mahşer yerinde) olan kimselerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Ey Resûlüm!) Mûsâ`nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Hani Rabbi ona, mukaddes vâdi olan Tuvâ`da nidâ buyurmuştu: `Fir`avun`a git; çünki o çok azdı!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Hani Rabbi ona, mukaddes vâdi olan Tuvâ`da nidâ buyurmuştu: `Fir`avun`a git; çünki o çok azdı!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) `Bu yüzden (ona) de ki: `Senin (şirk ve isyan kirlerinden) temizlenmeye(meylin) var mı? Seni Rabbine (giden yola) irşâd edeyim de böylece (O`nu tanıyasın ve O`ndan) korkasın!` ` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) `Bu yüzden (ona) de ki: `Senin (şirk ve isyan kirlerinden) temizlenmeye(meylin) var mı? Seni Rabbine (giden yola) irşâd edeyim de böylece (O`nu tanıyasın ve O`ndan) korkasın!` ` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunun üzerine (Mûsâ gitti ve) ona en büyük mu`cizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat (o, Mûsâ`yı) yalanladı ve (Allah`a) isyân etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra (fesad peşinde) koşarak (îmandan) yüz çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken (sihirbazlarını ve ordusunu) toplayıp (onlara) seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve (onlara): `Ben sizin en yüce rabbinizim!` dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah da onu, âhiretin ve dünyanın (ibret verici) azâbıyla yakalayıverdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şübhesiz ki bunda, (Allah`dan) korkan kimseler için gerçekten bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ey öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenler!) Siz mi yaratılışça daha zorsunuz, yoksa gök mü? Onu (Allah) binâ etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun boyunu yükseltip, böylece onu düzenledi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hem gecesini kararttı; hem kuşluğunu (sabahın ışığını) açığa çıkardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra da yeri döşedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-33) Size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ondan (yeryüzünün) suyunu ve otlağını çıkardı ve dağlar ki onları yerleştirdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-33) Size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ondan (yeryüzünün) suyunu ve otlağını çıkardı ve dağlar ki onları yerleştirdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (31-33) Size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ondan (yeryüzünün) suyunu ve otlağını çıkardı ve dağlar ki onları yerleştirdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Fakat o en büyük felâket (kıyâmet) geldiği zaman! O gün insan, (hayâtı boyunca) neye koşmakta olduğunu iyice anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Fakat o en büyük felâket (kıyâmet) geldiği zaman! O gün insan, (hayâtı boyunca) neye koşmakta olduğunu iyice anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve gören (her bir) kimse için Cehennem ortaya çıkarılır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-39) Artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayâtını (âhirete) tercîh etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cehennemdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-39) Artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayâtını (âhirete) tercîh etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cehennemdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (37-39) Artık kim azgınlık etmiş ve dünya hayâtını (âhirete) tercîh etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cehennemdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Kim de (kıyâmet günü) Rabbisinin makamından (huzûrunda durmaktan)korkmuş ve nefsi(ni), (kötü) arzulardan men` etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cennettir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Kim de (kıyâmet günü) Rabbisinin makamından (huzûrunda durmaktan)korkmuş ve nefsi(ni), (kötü) arzulardan men` etmişse, artık şübhesiz (o kimse için) varılacak olan yer, ancak Cennettir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana, `Vukua gelmesi ne zaman?` diye kıyâmetten soruyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onu anlatmaktan (vaktinden haber vermekten) yana, sende ne (bilgi) var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun nihâyeti (son ilmi) ancak Rabbine âiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak ondan korkan (Müslüman)ları korkutucusun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onu görecekleri gün, sanki onlar (dünyada) bir akşam veya onun kuşluk vaktinden başka kalmamış gibidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster