1. Birbirlerine neyden (hangi şeyden) soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O (pek) büyük nebe`den (haberden, öldükten sonra dirilmeden)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki, onlar (o müşrikler) onda ihtilâfa düşen kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! Yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra (yine) hayır! Yakında bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) (Biz,) yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) (Biz,) yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sizi çift çift yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu da bir dinlenme kıldık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve geceyi bir örtü yaptık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü ise, geçim vakti kıldık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hem üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve (orada) çok parlayan bir kandil (bir güneş) kıldık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sık(ıp üzerinize yağmur yağdır)ıcı olan (bulut)lardan da şırıl şırıl (akan) bir su indirdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Tâ ki onunla dâneler, bitkiler ve sarmaş dolaş olmuş bahçeler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Tâ ki onunla dâneler, bitkiler ve sarmaş dolaş olmuş bahçeler çıkaralım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün Sûr`a (ikinci def`a) üflenir de bölük bölük (hesab yerine) gelirsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve (o gün) gök açılmış da, kapı kapı olmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Artık dağlar yürütülmüş, öyle ki bir serab hâline gelmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Muhakkak ki Cehennem, (kâfirlerin yolunu) gözetleme yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınlar için varılacak bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Onlar) orada sonsuz devirler boyu kalıcıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-26) (Dünyada işledikleri amellere) uygun bir karşılık olarak, orada bir kaynar su ve bir irinden başka, ne bir serinlik, ne de bir içecek tadarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-26) (Dünyada işledikleri amellere) uygun bir karşılık olarak, orada bir kaynar su ve bir irinden başka, ne bir serinlik, ne de bir içecek tadarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (24-26) (Dünyada işledikleri amellere) uygun bir karşılık olarak, orada bir kaynar su ve bir irinden başka, ne bir serinlik, ne de bir içecek tadarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünki onlar (kendileri hakkında) bir hesab (görüleceğini) ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Âyetlerimizi de yalanladıkça yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hâlbuki (biz) herşeyi yazarak, onu (Levh-i Mahfûz`da) kaydetmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Onlara o gün şöyle denilir:) `Şimdi tadın (cezânızı)! Artık size aslâ azabdan başka bir şey artırmayacağız!` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-34) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-34) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (31-34) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (31-34) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Cennet ehli) orada boş bir söz ve yalan işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bunlar) Rabbinden bir mükâfât ve (O`nun fazlından, ziyâdesiyle) yeterli bir ihsân olarak (verilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahmân`dan ki,(bütün mahlûkat, azametinden) O`na karşı bir hitâba mâlik olamazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün ruh (Cebrâîl) ve melekler saf saf olarak ayakta durur. Rahmân`ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz; ve (o konuşan da ancak) doğruyu söyler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şübhesiz ki biz, sizi yakın bir azâb ile korkuttuk. O gün kişi, ellerinin takdîm ettiği şeye (önceden işlediği ameline) bakar ve kâfir: `Ah! Keşke ben toprak olaydım!` der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster