1. Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Usulcacık çekenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp yüzüp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarışıp geçenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün deprem sarsar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu ikinci bir sarsıntı izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler kalkmaz saygıdan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Diyorlar ki: «Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür.» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Fakat o bir tek haykırıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir de bakarsın hepsi meydandadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva’da seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. «Haydi, demişti, git Firavun’a, çünkü o çok azdı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: İster misin arınasın? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Musa Firavun’a o büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra koşarak dönüp gitti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken adamlarını topladı da bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Ben sizin en yüce Rabbinizim» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kuşkusuz bunda, saygı duyacaklar için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra da yeryüzünü döşedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlarını oturttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O, insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık her kim azgınlık etmiş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını tercih etmişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen nerde, onu anlatmak nerde?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun son ilmi Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster