1. (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine âmâ geldi, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne bilirsin, belki o temizlenecek? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen ona yöneliyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun temizlenmemesinden sana ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama sana can atarak gelen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah’tan korkarak gelmişken, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur’ân bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Artık dileyen onu düşünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, değerli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yazıcıların ellerindedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Değerli, iyi yazıcıların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O kahrolası insan, ne nankör şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O yaratan onu hangi şeyden yarattı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona yolunu kolaylaştırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah’ın emrini tam yerine getirmedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bir de o insan yiyeceğine baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Biz o suyu bol bol döktük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı nasıl da yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu suretle orada ekinler bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzümler, yoncalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytinlikler, hurmalıklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İri ve sık ağaçlı bahçeler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyveler, çayırlar bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O gün kişi kaçar, kardeşinden... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından, babasından.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eşinden ve oğullarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yüzler var ki, o gün parıl parıl, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güler, sevinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yüzler de var ki, o gün tozlanmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları karanlık bürümüş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster