1. Güneş katlanıp dürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar bulandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kıyılmaz mallar bırakıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar halinde ateş püskürdüğünde), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler eşleştirildiğinde (iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Hangi günahtan dolayı öldürüldü?» diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Amel defterleri açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök sıyrılıp açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem kızıştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve cennet yaklaştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Herkes ne getirmiş olduğunu anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O akıp akıp yuvasına gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yöneldiği an geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşkusuz o Kur’an, değerli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O elçi güçlüdür, Arş’ın sahibinin yanında çok itibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada ona itaat edilir, güvenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınızı cin çarpmış değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun o, Cebrail’i açık ufukta gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb hakkında cimri de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hâl böyle iken, siz nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçinizden doğru gitmek isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster