1. Birbirlerine neyi soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberden (kıyametten) mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır, ilerde bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır hayır, ilerde bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık kılmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizleri çift çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi bir örtü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İçlerine ışık saçan bir kandil astık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınlar için son varılacak yer olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Orada çağlarca kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Onlara): «Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız» (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Bahçeler var, bağlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dopdolu kadehler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân’dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: «Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster