1. Var gücüyle koşanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Neş’e ve şevkle yürüyenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp yüzüp gidenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarışıp geçenler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşleri düzenleyip yönetenler, hakkı için ki: (kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu izleyen ikinci üfleme herkesi mezarından kaldıracak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün kalpler güp güp atacak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler yere eğilecek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) İnkârcılar alay ederek şöyle derler: "Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Fakat olay (zor değil,) bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Fakat olay (zor değil,) bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mûsa’nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) "Firavuna git, zira o iyice azdı! Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) "Firavuna git, zira o iyice azdı! Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "İster misin Seni Rabbine kavuşturan yola vurayım. Böylece Sen de O’na saygı duyasın?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona en büyük mûcizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o buna "yalan" dedi ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra sırtını dönüp Mûsâ’ya karşı bir çalışma içine girdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Adamlarını topladı ve onlara: "Sizin en yüce rabbiniz benim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Adamlarını topladı ve onlara: "Sizin en yüce rabbiniz benim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah da onu dünyada da, âhirette de şiddetle cezalandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlarını oturttu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İnsan neyin peşinde koştuğunu anlar ama, artık iş işten geçer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennem her görene, apaçık görünür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azdıysa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Âhireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onun varacağı yer, olsa olsa cehennemdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana kıyamet saatini sorarlar: "Demir atması ne zaman?" diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun sonu Rabbine varır, kesin bilgisi O’na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara; yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster