1. Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır! (İhtilafa ne hacet,) yakında anlayacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hem, sizi çift yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o "karar günü," vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün sûra üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gökler kapı kapı açılır (her tarafı kapı haline gelen gökten melâike orduları birden indirme yapar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, serab olur gider, her taraf dümdüz olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Cehennem pusuda... Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Devirler boyunca orada kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu, yaptıklarının tam karşılığıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor (onu hesaba almıyorlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz de (her şeyi kaydettiğimiz gibi), onların yaptıklarını da tek tek tesbit ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın! Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama Allah’ı sayıp günahlardan sakınanlar, başarı ve mutluluğa ererler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (32-34) Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (32-34) Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (32-34) Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada boş sözler, yalanlar işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İşte bu da Rabbinden mükâfat, yeter mi yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman’dan bir mükâfattır. O’nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün Rûh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman’ın izin verdiklerinin dışında, asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O’na sığınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde, yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir: "Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım!" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster