1. (1-2) Andolsun (ruhları) şiddetle çekip çıkaranlara. Ve kolaylıkla çıkarıp alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Andolsun (ruhları) şiddetle çekip çıkaranlara. Ve kolaylıkla çıkarıp alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Ve sür’atle yüzenlere. Ve çabukça ileri geçenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Ve sür’atle yüzenlere. Ve çabukça ileri geçenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Hangi bir mühim işi tedbir edenlere. O gün sarsılacak, sarsılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Hangi bir mühim işi tedbir edenlere. O gün sarsılacak, sarsılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) O sarsanın ardından biri de gelecektir. Kalpler o günde pek muztariptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) O sarsanın ardından biri de gelecektir. Kalpler o günde pek muztariptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onların gözleri de pek zelilane bir vaziyettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derler ki: «Biz mi hayata hakikaten döndürülmüş kimseler olacağız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Biz mi çürümüş kemikler olduğumuz zaman?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Dediler ki: «Bu, o halde ziyanlı bir dönüş.» Fakat şüphe yok ki o, bir tek sayhadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Dediler ki: «Bu, o halde ziyanlı bir dönüş.» Fakat şüphe yok ki o, bir tek sayhadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Artık onlar, o zaman bir düz yer üzerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Sana Mûsa’nın kıssası geldi mi? O vakit ki, O’na Rabbi, mukaddes Tuvâ vadisinde nidâ etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Sana Mûsa’nın kıssası geldi mi? O vakit ki, O’na Rabbi, mukaddes Tuvâ vadisinde nidâ etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Fir’avun’a gidiver, muhakkak ki, o pek azmıştır.» İmdi de ki: «Senin temizlenmekliğine meylin var mıdır?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Fir’avun’a gidiver, muhakkak ki, o pek azmıştır.» İmdi de ki: «Senin temizlenmekliğine meylin var mıdır?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «Ve sana Rabbin yolunu göstereyim de O’ndan korkasın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Artık O’na pek büyük mûcize gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O ise yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Sonra da koşarak geriye döndü. Artık topladı da nidâ etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Sonra da koşarak geriye döndü. Artık topladı da nidâ etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Ben sizin en yüksek Rabbinizim,» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat Allah, onu ahiretin de, dünyanın da ukûbetiyle yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphe yok ki, bunda korkar olan kimse için elbette bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizler mi yaradılış itibariyle daha çetinsiniz, yoksa gök mü ki, onu binâ etti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun yükseklik miktarı yükseltti, sonra onu tesviye kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-31) Ve gecesini karanlık etti, gündüzünü de çıkardı (aydınlattı). Ve ondan sonra da yeri yaydı. Ondan suyunu ve otlağını çıkarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-31) Ve gecesini karanlık etti, gündüzünü de çıkardı (aydınlattı). Ve ondan sonra da yeri yaydı. Ondan suyunu ve otlağını çıkarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (29-31) Ve gecesini karanlık etti, gündüzünü de çıkardı (aydınlattı). Ve ondan sonra da yeri yaydı. Ondan suyunu ve otlağını çıkarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları da tesbit etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin için ve hayvanlarınız için bir menfaat olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık o vakit ki, pek büyük bir âfet zuhûra gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İnsan neye koşup durmuş olduğunu o gün hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennemde her gören kimseye açıklanmış bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Artık kim taşkınlık etmiş ise. Ve dünya hayatını tercih eylemiş ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-38) Artık kim taşkınlık etmiş ise. Ve dünya hayatını tercih eylemiş ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Artık şüphe yok ki, cehennemdir, odur onun yurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Fakat kim ki, Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Artık cennette, o da (o kimse için) yurttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (42-44) Sana Kıyametten sorarlar ki, onun vukû’u ne zamandır? Sen onu yâdetmek hususunda ne haldesin? Onun sonu Rabbine varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (42-44) Sana Kıyametten sorarlar ki, onun vukû’u ne zamandır? Sen onu yâdetmek hususunda ne haldesin? Onun sonu Rabbine varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (42-44) Sana Kıyametten sorarlar ki, onun vukû’u ne zamandır? Sen onu yâdetmek hususunda ne haldesin? Onun sonu Rabbine varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Şüphe yok ki sen, ancak ondan korkanlara bir korkutucusun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar, o Kıyameti gördükleri gün sanki bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster