1. Boğulmuş olanları söküp alanlara andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Canları kolaylıkla alanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp yüzüp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarıştıkça yarışanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve işleri yönetenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün; bir sarsıntı sarsar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve peşinden bie başkası gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün kalbler titrer, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler yere döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz, eski halimize mi döndürüleceğiz? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ufalanmış kemikler olduğumuz vakit mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O takdirde bu, zararlı bir dönüştür, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğrusu o, bir tek çığlıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ki o zaman, hepsi toprağın yüzüne dökülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın haberi geldi mi sana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani Rabbı ona; mukaddes vadide, Tuva’da şöyle seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Firavun’a git; çünkü o, çok azmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: temizlenmeye meylin var mı senin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rabbına giden yolu göstereyim de O’ndan korkasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama o, yalanlayıp isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra arkasını döndü, koşmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Toplayıp seslendi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve sizin en yüce Rabbınız benim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunu üzerine Allah, onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz ki bunda, korkan kimseler için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Boynu yükseltmiş ve ona bir şekil vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü ortaya çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra yeri döşemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan suyunu ve otlağını çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları dikmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat o en büyük bela geldiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan, neye çalıştığını anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennem, bakan herkese apaçık gösterilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim haddini aşmışsa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve kim dünya hayatını tercih etmişse; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Şüphesiz ki onun varacağı yer; cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kim de Rabbının makamından korkup da nefsini heveslerden alıkoyduysa; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz ki onun varacağı yer, cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Senin neyine onun zamanını bildirmek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. En sonunda o, ancak Rabbına aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen, ancak O’ndan korkanı uyaransın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve onlar onu gördükleri gün; sadece bir akşam veya bir kuşluk vakti kalmış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster