1. Yüzünü asıp çevirdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine a’ma geldi diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ne bilirsin belki de o, temizlenecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yahut öğüt alacaktı da bu, kendisine fayda verecekti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ama kendisini müstağni gören. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte sen, onu karşına alıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama sana koşarak gelen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki o, korkar durumdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sen ona aldırmıyor, oyalanıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sakın; çünkü bu, bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Dileyen onu düşünüp öğüy alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O, çok şerefli sahifelerdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yüceltilmiş ve temizlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Katiblerin elleriyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Kıymetli, saygıdeğer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Canı çıksın o insanın. Ne de nankördür o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Neden yaratmış onu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Meniden yarattı onu da, takdir etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sonra da onu öldürdü, kabre koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra dilediğinde onu tekrar çıkaracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hayır; Allah’ın emrettiğini yerine getirmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyle ya insan yiyeceğine bir baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğrusu Biz; o suyu, bol bol indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylece orada tane bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Üzüm ve yonca, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Zeytin ve hurma, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Sık ve bol ağaçlı bahçeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Meyve ve mer’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sizin ve hayvanlarınızın faydalanması için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O büyük gürültü geldiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kişinin kaçacağı gün; kardeşinden, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Anasından ve babasından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eşinden ve oğullarından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O gün; herkesin kendisine yeter bir işi vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün; yüzler vardır, parıl parıl parlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Güleç, sevinçli, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O gün; yüzler de vardır, tozlanmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir karanlık bürümüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. İşte bunlar; kafirler ve facirlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster