1. (1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (1-5) Andolsun doğup batan yıldızlara, yörüngelerinden çıkmadan hareket edenlere, uzayda sakin sakin yüzenlere, hayırda yarışanlara, işini mükemmel yapanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) O gün, deprem sarsar, onu ikinci bir sarsıntı izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) O gün, deprem sarsar, onu ikinci bir sarsıntı izler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Bazı yürekler o gün çarpar; gözleri korkudan aşağı kayar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Bazı yürekler o gün çarpar; gözleri korkudan aşağı kayar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Biz eski halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler haline geldikten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Birden bire kendilerini mahşerde buluverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Birden bire kendilerini mahşerde buluverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mûsâ`nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O ise hemen yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra yüz çevirip mücadele etmeye çalıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Ben sizin en yüce rabbinizim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Ben sizin en yüce rabbinizim!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Böylece Allah, onu âhiret ve dünya azabıyla cezalandırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz bunda, Allah`a saygı duyanlara bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-33) Ardından yerküreyi döşedi. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için yerden suyunu ve bitkilerini çıkardı. Dağları yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-33) Ardından yerküreyi döşedi. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için yerden suyunu ve bitkilerini çıkardı. Dağları yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (30-33) Ardından yerküreyi döşedi. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için yerden suyunu ve bitkilerini çıkardı. Dağları yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (30-33) Ardından yerküreyi döşedi. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için yerden suyunu ve bitkilerini çıkardı. Dağları yerleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) O en büyük felâket geldiğinde, o gün insan, neyin uğruna çalıştığını hatırlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) O en büyük felâket geldiğinde, o gün insan, neyin uğruna çalıştığını hatırlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennem, her görenin göreceği şekilde ortaya çıkarılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-39) İşte, azıp dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (37-39) İşte, azıp dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (37-39) İşte, azıp dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Ama, kim Rabbinin makamından korkup da, kendini kötülüklerden alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Ama, kim Rabbinin makamından korkup da, kendini kötülüklerden alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (42-46) Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun bilgisi sadece Rabbine aittir. Sen, sadece kıyametten korkanı uyaransın. Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (42-46) Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun bilgisi sadece Rabbine aittir. Sen, sadece kıyametten korkanı uyaransın. Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (42-46) Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun bilgisi sadece Rabbine aittir. Sen, sadece kıyametten korkanı uyaransın. Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (42-46) Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun bilgisi sadece Rabbine aittir. Sen, sadece kıyametten korkanı uyaransın. Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (42-46) Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun bilgisi sadece Rabbine aittir. Sen, sadece kıyametten korkanı uyaransın. Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster