1. Birbirlerine neyi soruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Hayır! İleride anlayacaklardır. Yine hayır! İleride anlayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir gün (gerçeği nasılsa) öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizi çifter çifter yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu dinlenme vasıtası yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi örtü gibi yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzünüzü, geçiminizi sağlama vakti yapmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üzerinize sağlam yedi göğü yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Güneşi ışık ve enerji kaynağı olarak yaratmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Yağmurla taneleri ve bitkileri bitirmek ve sık ağaçlı bahçeler oluşturmak için, yoğunlaşmış bulutlardan bolca yağan yağmur yağdırmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Yağmurla taneleri ve bitkileri bitirmek ve sık ağaçlı bahçeler oluşturmak için, yoğunlaşmış bulutlardan bolca yağan yağmur yağdırmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Yağmurla taneleri ve bitkileri bitirmek ve sık ağaçlı bahçeler oluşturmak için, yoğunlaşmış bulutlardan bolca yağan yağmur yağdırmadık mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz, hüküm gününün vakti belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sûr`a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Azgınların barınağı olacak Cehennem, pusuda beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Azgınların barınağı olacak Cehennem, pusuda beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Azgınlar, çağlar boyu orada kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-28) Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak orada ne bir serinlik, ne de bir soğuk içecek bulacaklar. Ancak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar, hesap gününü hiç beklemiyorlardı. Âyetlerimizi şiddetle yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-28) Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak orada ne bir serinlik, ne de bir soğuk içecek bulacaklar. Ancak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar, hesap gününü hiç beklemiyorlardı. Âyetlerimizi şiddetle yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (24-28) Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak orada ne bir serinlik, ne de bir soğuk içecek bulacaklar. Ancak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar, hesap gününü hiç beklemiyorlardı. Âyetlerimizi şiddetle yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (24-28) Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak orada ne bir serinlik, ne de bir soğuk içecek bulacaklar. Ancak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar, hesap gününü hiç beklemiyorlardı. Âyetlerimizi şiddetle yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (24-28) Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak orada ne bir serinlik, ne de bir soğuk içecek bulacaklar. Ancak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar, hesap gününü hiç beklemiyorlardı. Âyetlerimizi şiddetle yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Oysa biz, her şeyi en ince detayına kadar kaydetmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlara, “Azabı tadınız. Size azabımızı arttırmaktan başka bir şey yapmayacağız” denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (31-34) Allah`a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (31-34) Allah`a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (31-34) Allah`a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (31-34) Allah`a saygı duyanlar için umdukları yer, muhteşem bahçeler ve bağlar, müthiş uyumlu harika eşler ve dolup taşan kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) Orada, ne boş söz ne de yalan duyacaklar. Bütün bunlar, Rabbinin katından hesaplarının karşılığı verilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) Orada, ne boş söz ne de yalan duyacaklar. Bütün bunlar, Rabbinin katından hesaplarının karşılığı verilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi`dir. O, rahmetin kaynağıdır. O gün insanlar, O`na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Rûh ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân`ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz, konuşan da doğruyu söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İşte o, kesin olarak gelecek olan gündür. O halde dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve kâfir, “Keşke toprak olsaydım!” diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster