1. Andolsun söküp çıkaranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hemen çekip alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp gidenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yarışıp, geçenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken işi düzenliyenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün bir sarsıntı sarsar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ardından bir başka sarsıntı gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün kalpler titrer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler korkudan aşağı kayar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Diyorlar ki: «Biz yine eski halimize döndürülecek miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyle ise bu, ziyanlı bir dönüştür» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğrusu bir tek çığlık yetecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hepsi hemen bir düzlüğe dökülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nın haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Tuva’da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitab etmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Firavuna git çünkü o azdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ona de ki: «Arınmağa niyetin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rabbine giden yolu göstereyim ki O’na saygı duyup korkasın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunun üzerine ona en büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Fakat o Musa’yı yalanladı, karşı geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra sırtını döndü; çalışmağa koyuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Adamlarını toplayıp seslendi: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Doğrusu bunda Allah’tan korkan kimseye ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki Allah onu bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesini karanlık yapmıştır. Gündüzünü aydınlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından yeri düzenlemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Suyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağları yerleştirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bunları sizin ve hayvanların geçinmesi için yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Her şeyi bastıran o büyük felaket geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan, neyin peşinde koşmuş olduğunu hatırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gören kimseler için cehennem ortaya çıkarılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık kim azmışsa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ve şu yakın hayatı yeğlemişse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onun barınağı cehennemdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ancak kim Rabbinin huzurunda durup hesap vermekten korkmuş ve nefsini kötü heveslerden menetmişse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onun barınağı da cennettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ey Muhammed! Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sen nerede, onun vaktini söylemek nerede? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun bilgisi Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak, ondan korkacak olanları uyarırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar onu gördükleri zaman sanki dünyada bir akşam veya onun kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster