1. Ant olsun, batmak üzere yükselenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yavaş hareketle ilerleyenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yüzüp Yüzüp gidenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hızla ilerleyenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Işleri yürütenlere!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün, şiddetli sarsıntı sarsar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ikinci bir sarsıntı da onu takip eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün, yürekler kaygıdan hoplar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gözler öne eğilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Diyorlar ki: "Gerçekten biz diriltilip eski halimize döndürülecek miyiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ufalanmış kemikler olmamızdan sonra ha?!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "O durumda, hüsranlı bir dönüştür bu" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa o, ancak bir tek çığlıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onlar, derhal uyanırlar/kalkarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Musa’nin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hani, rabbi ona Tûvâ’da, mukaddes vadide seslenmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "firavun’a git; çünkü o azmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. De ki: "Arınıp temizlenmeye ne dersin/niyetin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Rabbine doğru sana rehberlik edeyim de gönülden ürperesin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona büyük mucizeyi gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O yalanladı ve isyan etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra, koşarak geri döndü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken, toplayıp bağırdı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "ben, en yüce Rabbinizim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bunun üzerine Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şüphesiz bunda, korkan kimse için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O bina etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onun yüksekliğini yükseltti, ona belirli bir düzen verdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gecesi karanlıkı ve gündüzü aydınlık oluyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Orada dağlarını oturttu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve böylece, o en büyük felâket geldiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O gün insan neyin peşinde kOştuğunu hatırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve görmeleri için cehennem de açıkça sergilenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Artık her kim azgınlık etmiş Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve dünya hayatını tercih etmişse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Muhakkak ki cehennem, (onun için) barınak yeridir/onun varacağı yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Her kim de, Rabbinin makamından korkmuş ve kendini boş tutkulardan alıkoymuşsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Elbette varılacak yer cennettir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sana, o saatten soruyorlar: "Ne zaman gelecek?" (diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onun zamanını bildirmek nerede, sen nerede?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Onun son bilgisi Rabbine aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sen ancak, ondan korkanlar için bir uyarıcısın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Onlar onu gördükleri gün sanki sadece bir akşam vakti veya bir kuşluk vakti kadar kalmış gibi olurlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster