1. Birbirlerine neyi sorup duruyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O büyük haberi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Üzerinde anlaşamadıkları şeyi mi?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hayır hayır, ileride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hayır hayır, ileride bir kez daha bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz, yeryüzünü bir sergi yaptık değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dağları da birer kazık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sizleri (ruh ve bedenlerinizi) eşleşmiş olarak yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Uykunuzu, bir dinlenme yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Geceyi, bir örtü/elbise yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gündüzü, geçim zamanı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Üstünüzde, yedi güçlü gök (yedi kat göğü) bina ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bir de ısı ve ışık yayan bir lâmba (Güneş) oluşturduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yoğunlaşmış bulutlardan, şarıl şarıl bir su indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onunla taneleri ve bitkileri çıkaralım diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve sarmaş dolaş bahçeler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz ayırma günü, belirlenmiş bir vakittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün, Sûr’a üfürülür, bölük bölük gelirsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gökyüzü açılmış, kapı kapı olmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serap olmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz ki cehennem suçluları bekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Azgınların dönüp varacakları yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Sonsuz devirlerce, orada sürekli kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Orada, ne bir serinlik tadarlar, ne de bir içecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sadece kaynar bir su ve buzlu bir irin... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (yaptıklarına karşılık) uygun bir ceza olarak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu onlar, hiçbir hesab ummuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlayıp durmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Biz de herşeyi sayan/konuşan/ortaya döken bir kitaba/sicil dosyasına yazmıştık/kaydetmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi tadın! Artık size, azaptan başka bir şey artırmayacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şüphesiz sakınanlar için bir kurtuluş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Nice bahçeler, nice bağlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Göz alıcı, aynı yaşta/gencecik harika eşler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve dolup taşan kadehler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Orada ne bir boş söz, ne de bir yalan işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, çok merhametli olandan! O’na karşı hitap etmeye güç yetiremezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O gün, ruh (Cebrail) ve melekler, saf saf kıyama dururlar! Rahmân’ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar, konuşamazlar! O da ancak doğruyu söyler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Işte bu, gerçek gündür. O halde dileyen kimse Rabbine varan bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğrusu biz sizi, yakın bir azapla uyardık. O gün kişi, ellerinin takdim ettiğine/önceden gönderdiğine bakar ve inkârcı/kâfir: "Ah ne olurdu, toprak olsaydım!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster