1. İnsanın üzerinden, o tarih sahnesine çıkıncaya (kadar), tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun bir süre geçmemiş miydi (ki), henüz o (bu süre zarfında) anılmaya değer bir varlık bile değildi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanoğlunu katmerli bir karışım olan hayat tohumundan Biz yarattık; sınava tabi tutmayı (diledik) ve ardından ona işitme ve görme yeteneği verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Elbet onu (amacına ulaştıracak olan) doğru yola Biz yönelttik: ya iman eden veya inkar eden biri olmayı (kendi tercihine bıraktık) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. En sonunda (inkarı tercih eden) kafirler için tarifi imkansız zincirler, tasmalar ve kışkırtılmış çılgın bir ateşi Biz hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Elbet iyiler de hoş kokulu çiçek özü katkılı tarifsiz bir kadehden içecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (bunların doldurulduğu) öyle bir göze var ki, Allah`ın has kulları gürül gürül çıkartacakları bu kaynaktan içecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (O has kullar ki;) üzerlerine vacip kıldıkları hayrı yerine getirirler ve şerri kahredici bir virüs gibi yayılan günün kaygısını taşırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ve kendi istek ve arzularına rağmen muhtaçlara, yetimlere ve esirlere yedirirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (kendi kendilerine derler ki): "Biz size sadece Allah için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Elbet biz yüzleri asıp kaşları çatan bir günde Rabbimizin (rızasını) kaybetmekten korkuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu yüzden Allah onları bu günün dehşetinden koruyacak ve onların (yüzlerine) nur, (yüreklerine) sürur koyacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve sabırlarına karşılık onlara cennet bahçeleri ve tarifi imkansız özgür bir (hayat) bahşedecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada divanlara sere serpe uzanacaklar; ne sıcağa ne soğuğa maruz kalacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. zira cennetin (kutlu) gölgesi üzerlerine düşecek, oranın salkımları emre amade kılınacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Etraflarında gümüş kadehler ve billûr kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. öyle gümüşi billurlar ki, onların hacmini tamamen kendileri takdir edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada zencefil türü bir şeyle tatlandırılmış dolu kadehlerle suvarılacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Ebedi saadetin) kaynağı olan oraya yüceltilen bir yol ara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kendilerine kalıcı gençlik iksiri servisi yapılacak. Sen o (cennetlik)leri göreceğin zaman, sanki saçılmış tarifsiz inciler sanacaksın; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nereden bakacak olsan, sınırsız bir nimet deryası ve görkemli bir iktidar göreceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onların üzerinde yemyeşil, capcanlı ipek elbiseler, atlastan kaftanlar bulunacak; ve onlar tarifsiz gümüşten künyeler-bilezikler takınacak; dahası Rableri onlara temiz ve temizleyici olan tarifsiz bir içecek ikram edecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Kendilerine): "Bunlar size ödül olarak verilmiştir; ve (bu uğurdaki) üstün gayretiniz (Allah) tarafından kabul edilmiştir" (denilecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Elbez biz, evet Biziz Kur`an`ı sana tedrici bir süreç içinde indiren; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. artık Rabbinin hükmünü sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkar veya nanköre uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbinin ismini sabah(tan) akşam(a dek) yad et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve gecenin bir vaktinde O`na secde et ve uzun geceler boyu O`nun şanını yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ne var ki şu (nankör) adamlar hemen şimdi ve burada olanı seviyorlar da, zor bir günü (gündemlerine almayı) erteliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları Biz yarattık ve bütünün parçaları arasında sımsıkı bir bağ kurduk; ve eğer Biz istersek onları benzerleriyle kökten değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bütün bunlar bir öğüt ve uyarıdır: Şu halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu sayede siz, zaten Allah`ın dilediğini dilemiş (olursunuz): elbette Allah her şeyi bilendir, hep hikmetle hükmedendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O , isteyen kimseyi rahmetine sokmayı diler; ne ki zalimler için de elim bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster