1. İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmedi mi zamandan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu, biz insanı karışım olan bir spermden yarattık. Halden hale geçiririz onu. Sonunda onu işitici, görücü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu yola kılavuzladık. Artık ya şükredici olur ya nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyilere gelince, onlar, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yoksula, yetime ve esire, yemeği severek yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Biz size yalnız ve yalnız Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de istemiyoruz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Çünkü biz, asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız." derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları o gününün şerrinden korumuş ve kendilerini bir parlaklığa, bir sevince ulaştırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne bir güneş görürler orada ne de kavurucu bir soğuk... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bahçenin gölgeleri üzerlerine eğilmiştir. Ve bahçenin meyveleri iyice yaklaştırılmşıtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde, gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten kupalar ki, tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada kendilerine karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir pınar ki, orada, selsebil diye anılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dolaşır çevrelerinde, sürekli görevlendirilmiş gençler. Görseydin onları, dizilmiş inciler sanırdın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oraya baktığında, nereye göz atsan büyük bir nimet, büyük bir mülk ve yönetim görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde yeşil ince ipeklerle, sırmalı, kalın ipeklerden giysiler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte bu size bir ödüldür. Ve sizin gayretiniz şükranla karşılanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz indirdik o Kur’an’ı sana parça parça, biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde, Rabbinin hükmü karşısında sabret ve onların günahkârlarına da nankörlerine de boyun eğme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir kısmında da O’na secde et! Ve geceleyin O’nu uzunca tespih et/uzun bir gece boyu O’nu tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunlar, hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını/eklemlerini. Dilediğimizde benzerleri ile değiştiririz onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte bu, bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen, Rabbine doğru, bir yol edinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini/dileyeni rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince, onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster