1. İnsan, anılmaya değer bir varlık olmadan önce uzun yıllar geçti, öyle değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz insanı sınavdan geçirmek amacı ile karışım nitelikli bir sıvı damlasından yarattık. Bunun için onu işitme ve görme yetenekleri ile donattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona yolu gösterdik. Artık ister şükreder isterse nankör olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz kafirler için zincirler, kelepçeler ve çılgın alevli cehennem hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İyiler kâfur karışımlı bir içeceği tastan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu Allah’ın iyi kullarının istedikleri yere akmasını sağlayarak içebilecekleri bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar verdikleri sözleri tutarlar ve kötülüğü yaygın günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar içleri çektiği halde yemeklerini yoksullara, yetimlere ve tutsaklara yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yemek ikram ederken derler ki; «Biz size sırf Allah rızası için yemek veriyoruz. Sizden karşılık ya da teşekkür beklemiyoruz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Çünkü biz asık suratlı ve çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları o günün kötülüğünden korur, yüzlerine parlaklık ve gönüllerine sevinç sunar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerinin karşılığında kendilerini cennetle ve ipekli elbiselerle ödüllendirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Koltuklara kurulurlar. Orada ne yakıcı güneş, ne de dondurucu soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ağaçların gölgeleyici saçakları başlarına yakın alçaklıkta ve meyvalarının devşirilmesi son derece kolay olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlara gümüş tabaklarla ve saydam kadehlerle servis yapılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bu gümüşten saydam kadehlerin büyüklükleri ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara orada taslar içinde zencefil karışımlı içecekler sunulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu «selsebil» adı verilen bir cennet pınarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlara hiç ölmeyecek gençler hizmet ederler. Bu gençleri görsen, ortalığa saçılmış birer inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nereye baksan bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde ince, yeşil ipekten ve atlastan elbiseler vardır, bileklerine gümüş bilezikler takılmıştır. Rabbleri onlara temiz içecekler sunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bütün bunlar iyiliklerinizin karşılığıdır, çabalarınız, hoşnutluğumuzu kazanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ey Muhammed, bu ’Kur’an’ı sana indiren biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Rabbin hükmünü verinceye dek sabret, onların günahkârlarının ve inatçı inkârcılarının sözlerine uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah ve akşam Rabbinin adını an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde O’na secde et, geceleri O’nu uzun uzun tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu adamlar şu geçici dünyayı severler ve önlerindeki o zorlu günü gözardı ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları yaratan ve vücutlarına biçim veren biziz. İstediğimiz zaman onları benzerleri ile değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bu bir hatırlatmadır. İsteyen Rabbine giden yolu tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir ve her işi yerinde yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O dilediklerini rahmetinin kapsamı altına Alır. Zalimlere gelince O, onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster