1. Gerçek şu ki, insanın üzerinden, daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken, uzun zamanlardan (dehr) bir süre (hîn) gelip geçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hiç şüphesiz biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz ona yolu gösterdik; (artık o,) ya şükredici olur ya da nankör. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu biz kafirlere zincirler, demir halkalar (tomruklar) ve çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz ki iyiler (ebrâr), karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah’ın kullarının kendisinden içtikleri bir kaynak; onu fışkırttıkça fışkırtıp akıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendileri, ona karşı duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Biz size, ancak Allah’ın yüzü (rızası) için yedirmekteyiz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir teşekkür.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. «Çünkü biz, asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkmaktayız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Artık Allah da, onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve onları sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada, tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Onlar, orada ne (yakıcı) bir güneş ve ne de dondurucu bir soğuk görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Meyvelerin) Gölgeleri onlara pek yakın ve onların devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gümüşten billur kaplar ki, onları belli bir ölçüyle tesbit etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada onlara bir kadeh içirilir ki, onun karışımı zencefildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir pınar ki orada «selsebil» olarak adlandırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde (gençlikleri ve dinçlikleri) ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur; sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onların üzerinde hafif ipek ve ağır işlenmiş atlas olan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafattır. Sizin çaba harcamanız da şükre değer (meşkur/makbul) görülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçek şu ki, Kur’an’ı senin üzerine ’safhalar halinde bir indirme tarzıyla (tenzil)’ indiren biziz, biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkâr veya nankör olana itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve sabah, akşam Rabbinin adını zikret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Gecenin bir bölümünde O’na secde et ve geceleyin de uzun uzadıya O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı sevmektedirler. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onları biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz, bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol bulabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere ise, onlar için acı bir azab hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster