1. İnsanın üzerinden, dehrden bir zaman geçmiştir ki o, henüz anılmaya değer bir şey bile değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu Biz; insanı katışık bir damla sudan yaratmışızdır. Onu deneriz. Bu sebeple onu, işitici ve görücü yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten Biz; ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi de küfür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten Biz; kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevlendirilmiş bir ateş hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz iyiler, kafur katılmış dolu bir kaseden içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu; yalnız Allah’ın kullarının, taşıra taşıra içebileceği bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar; adağı yerine getirirler. Ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar; yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Biz; sizi, ancak Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Doğrusu Biz; suratları astırdıkça astıracak bir günde Rabbımızdan korkarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah da onları, o günün şerrinden korumuştur. Ve onlara bir güzellik, bir sevinç vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sabretmelerine karşılık, onları cennet ve ipekle mükafatlandırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada tahtlara yaslanırlar, ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Meyve ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkmış ve meyveleri de aşağı eğdirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çevrelerinde gümüş kupalar ve billur kaseler dolaştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Billurları gümüş gibi parlaktır. Mikdarını onlar takdir etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orada karışımı zencefil olan bir kadehten de içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Orada bir pınardır ki, Selsebil adı verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır ki; onları gördüğünde saçılmış bir inci sanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Nereye baksan; orada bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üzerlerinde ince, yeşil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Rabbları onlara tertemiz bir içecek içirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte bu, sizin işlediklerinize karşılık oldu. Sa’yiniz meşkur olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Muhakkak ki Kur’an’ı sana indiren Biziz, Biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyleyse Rabbının hükmüne sabret ve onlardan hiç bir günahkara veya inkarcıya itaat etme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah akşam Rabbının adını zikret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Geceleyin O’na secde et. Ve geceleri uzun uzun O’nu tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Doğrusu bunlar; çabucak geçeni severler de, o çetin günün arkalarına bırakırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Biz yarattık onları ve mafsallarını da Biz pekiştirdik. Dilersek onları benzerleri ile değiştiriveririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz ki bu, bir öğüttür. Dileyen Rabbına bir yol tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dilediğini rahmetine girdirir. Zalimlere, işte onlara; elem verici bir azab hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster