1. Hakikat (vuku bulması gerçek olan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hakikat (gerçek) olan (vuku bulacağı mutlak olan) nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve hakikat olanın (vuku bulacak olanın) ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Karia’yı (korkunç olayı) Semud ve Ad (kavmi) yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Fakat bu sebeple Semud (kavmi) azgın (çok şiddetli) bir azapla helâk edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve amma, Ad (kavmi) ise (o da) bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helâk edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allah), onu (fırtınayı) ardarda, 7 gece, 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada, içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık onlara ait bir bakiye (geriye kalan bir şey) var mı, görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri alt üst olan kimseler o büyük hata ile geldiler (kıyâmeti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkâr etmişlerdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece, Rab’lerinin Resûl’üne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Muhakkak ki (tufanda) su taştığı zaman, sizi (akıp giden) gemide Biz taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık sur’a tek bir üfleyişle üflendiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzü (arz) ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, tek bir çarpışla parçalandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte izin günü, o vakıa (büyük olay) vuku bulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve sema yarılmıştır. Artık o, izin günü zaafa uğramıştır (dengesi bozulmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve o melek, onun (göğün) çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı sekizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İzin günü (Rabbinize) arz olunacaksınız. Sizden (size ait hiçbir şey) sır olarak gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O zaman kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise o zaman: "Alınız, kitabımı okuyun." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar yüksek bir cennettedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış (aşağı sarkmış) durumdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle (mükâfat olarak) afiyetle yeyin ve için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ve kitabı (hayat filmi) solundan verilen kimse ise o zaman: "Keşke bana kitabım verilmeseydi." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşke o (ölünce hayatım) bitmiş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana bir fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Benim saltanatım (mal gücüm) helâk oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onu tutun, sonra da onu bağlayın (kelepçeleyin)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onu alevli ateşe (cehenneme) atın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra uzunluğu yetmiş arşın (zira) olan bir zincir içinde, öylece onu (cehenneme) sevkedin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Muhakkak ki o, Azîm olan Allah’a inanmıyordu (îmân etmiyordu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu günahkârlardan başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediğiniz şeylere de (yemin ederim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az îmân ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ve eğer, bazı sözleri Bize karşı uydurmuş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette onu sağından tutup alırdık (yakalardık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz (buna mani olamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve muhakkak ki Biz, sizden (içinizde) tekzip edenler olduğunu (yalanlayanları) elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve muhakkak ki O (Kur’ân), kâfirlere elbette hasrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve muhakkak ki; O (Kur’ân), gerçekten Hakk’ul yakîn’dir (kesin olarak Hakk’ı bilmektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde Rabbini "Azîm" ismiyle tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster