1. İsteyen birisi inecek azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, kâfirler içindir ve onu menedecek hiç kimse yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, yükselme derecelerinin sahibi Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şimdi sen güzelce sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış yüne döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hiçbir dost diğer dostunu soramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalnız birbirine gösterilirler. Suçlu kişi o günün azabından kurtulmak için oğullarını fedâ etmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Karısını ve kardeşini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındırmış sülâlesini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunan herkesi fedâ etmek ister. Tâ ki kendisini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat ne mümkün! O cehennem, alevlenen bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deriyi kavurup soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Cehennem) yüz çevirip geri döneni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mal toplayıp yığan kimseyi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnsan gerçekten pek hırslı yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Başına bir felâket gelince sızlanır, feryat eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir iyilik dokunduğunda ise cimri kesilir, onu herkesten meneder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki namazlarına devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Mallarında, belirli bir hak vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İsteyenin ve mahrum olanın (iffetinden dolayı isteyemeyenin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar ki cezâ gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar ki Rablerinin azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ki, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak eşleri ve câriyeleri hariç. Doğrusu bunlar kınanamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bu sınırı aşmak isteyenler, işte bunlar aşırı gidenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar ki şâhitliklerini yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarına riâyet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Resulüm! O kâfirlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (3637) Şimdi bu inkârcılara ne oluyor ki sağdan, soldan bölükler halinde sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır! Doğrusu biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz muktediriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip değiştirmeye (biz gerçekten güç yetirenleriz). Üstelik bizim önümüze geçilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Resulüm! Bırak onları! Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden çabuk çabuk çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak. İşte bu, onlara vaad olunan gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster