1. "Gerçekleşecek olan. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o "Gerçekleşecek olan"? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. "Gerçekleşecek olan"ın ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Âd kavimleri Kâria’yı (başlarına çarpacak olan felâketi) yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir sesle helâk edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd kavmi de uğultulu, önünde durulmaz bir rüzgârla yok edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah onu, yedi gece sekiz gün ardarda onların üzerine musallat etti. Öyle ki, sen o kavmi oracıkta içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş bir halde görürsün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç geri kalan görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve altüst olmuş şehirlerde oturanlar da hep günah işlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece Rablerinin peygamberine isyan ettiler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Su iyice kabarıp taştığı vakit, şüphesiz ki yüzüp giden gemide sizi biz taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve anlayışlı kulaklar onu anlasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur’a ilk defa üflediği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine şiddetle çarpılarak darmadağın edildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün olacak olur, (kıyamet kopar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök de yarılır ve artık o gün çökmeye yüz tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, onların üzerinde sekiz melek yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün siz huzura arzolunursunuz ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağ eline verilen kimse: "Alın kitabımı okuyun!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben zaten hesabıma kavuşacağımı sezmiştim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o safalı bir hayat içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüce bir cennette. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyveleri sarkmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü âfiyetle yiyin, için!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol eline verilmiş olana gelince, o da der ki: "Kitabım keşke bana verilmeseydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Ah! Keşke bu iş son bulmuş olsaydı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Malım bana hiçbir fayda vermedi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Saltanatım benden ayrılıp gitti. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Tutun onu! Hemen bağlayın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra atın onu cehenneme!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincire vurun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, ulu Allah’a iman etmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yoksulu doyurmayı teşvik etmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün onun için candan bir dost yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu ancak günahkârlar yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Görebildikleriniz üzerine yemin ederim ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve göremedikleriniz üzerine de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kur’an elbette şerefli bir peygamberin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O bir şâir sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O (Kur’an) âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o (Peygamber), bize karşı bazı sözleri kendiliğinden uydurmuş olsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette biz onu kuvvetle yakalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da kalp damarını koparırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiç kimse onu koruyamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu o (Kur’an) takvâ sahipleri için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bununla beraber biz biliyoruz ki, içinizde onu yalanlayanlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak ki o, kâfirler için bir üzüntüdür (bir iç yarasıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve kesinlikle o, şüphe olmayan bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster