1. (12) Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin (peygamberlik) nimeti ile delirmiş birisi değilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Resulüm! Andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun (deli) değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Senin için tükenmeyen bir mükâfat var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve sen hiç şüphesiz ki büyük bir ahlâka sahipsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin aklından zoru olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu senin Rabbin, yolundan sapanları çok iyi bilir. Hidayete erip doğru yolda olanları da O çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O halde (hakikatı) yalan sayanlara boyun eğme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar senin yumuşak ve müsamahalı davranmanı isterler ki, kendileri de sana yumuşak davransınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Resulüm! Sakın itaat (ve iltifat) etme, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Daima kusur arayıp kınayana, söz götürüp getirene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyiliği engelleyen, haddi aşan günahkâra. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çok mal ve oğulları var diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: "Eskilerin masallarıdır!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz yakında onun burnuna damga vurup işaretleyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz vaktiyle bahçe sahiplerine belâ verdiğimiz gibi, bunlara da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir istisna da yapmıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından gönderilen kuşatıcı bir âfet bahçeyi sarıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bahçe kapkara kesildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabah olurken birbirine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken fısıldaşa fısıldaşa yola koyuldular: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (Yoksullara yardım etmeye) güçleri yettiği halde, böyle konuşarak erkenden gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Herhalde biz yolumuzu şaşırmış olmalıyız!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Yok yok! Doğrusu biz mahrum bırakılmışız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İnsaflıları şöyle dedi: "Ben size demedim mi? Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Rabbimizi tesbih ederiz. Doğrusu biz zâlimlermişiz. " dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Dönüp kabahati birbirine yüklemeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kimselermişiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz sadece Rabbimize rağbet edip gönül bağlayanlardanız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında Naîm cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Teslimiyet gösterenleri biz suçlular gibi tutar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size ne oluyor, ne biçim hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa size âit bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O kitapta: "Beğendiğiniz her şey sizindir. " diye mi yazılı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa: "Ne hükmederseniz mutlaka sizindir. " diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor bakalım onlara, hangisi bunu üzerine alıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların ortakları mı var? Sözlerinde doğru iseler, hadi ortaklarını da getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün baldırlar açılır ve secdeye dâvet edilirler, fakat güç getiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri dönmüş olarak yüzlerini zillet bürür. Halbuki onlar sapasağlam iken de secde etmeye dâvet ediliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalan sayanlarla beni başbaşa bırak! Biz onları bilmeyecekleri bir cihetten derece derece azaba yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ben onlara mühlet veriyorum. Şüphe yok ki, benim tuzağım metindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Resulüm! Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb (bilgisi) onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Resulüm! Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle! Balığın arkadaşı Yunus gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine niyaz etmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şayet Rabbinden ona bir lütuf nimeti erişmemiş olsaydı, kınanmış olarak sahile atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat Rabbi onu seçti ve onu sâlihlerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O kâfirler Zikr’i işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi ve: "O bir delidir. " diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Halbuki o Kur’an âlemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster