1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O’nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O Azîz’dir, çok bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, yedi göğü birbiri üzerinde kat kat yarattı. Rahman’ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak! Göz (aradığı bozukluğu bulamayıp) bitkin ve yorgun olarak sana döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki biz dünya göğünü kandillerle donattık. Onları şeytanlar için taşlamalar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak! Her topluluk onun içine atıldıkça, onun bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı geldi amma, biz onu yalanladık ve: ’Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz. ’ dedik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve derler ki: "Eğer biz kulak vermiş olsaydık veya düşünüp anlasaydık, şu çılgın alevli cehennemliklerin arasında bulunmazdık. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve böylece günahlarını itiraf ederler. Çılgınca yanan ateş halkı (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Şüphesiz ki O, göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan bilmez olur mu hiç? O Lâtif’tir, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Size yeryüzünü boyun eğdiren O’dur. Öyleyse yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın, O’nun verdiği rızıktan da yiyin. Nihayet dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gökte olanın üzerinize taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Siz benim tehdidimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat benim intikamım nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir. Şüphesiz ki O her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahman olan Allah’a karşı size yardım edecek askerleriniz kimdir? Kâfirler ancak aldanış içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer O, rızkınızı (sizden) kesiverecek olsa, size rızık verecek kimdir? Hayır! Onlar azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzüstü tökezleyerek yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "Sizi yeryüzünde yaratıp öteye beriye yayan O’dur. Ve siz O’nun huzurunda toplanacaksınız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar: "Eğer doğru sözlü iseniz bu vaad ne zaman gerçekleşecek?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Resulüm! De ki: "O bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu (azabı) yaklaşmış gördükleri zaman, kâfirlerin yüzleri kararır. Kendilerine "İşte sizin isteyip durduğunuz şey budur!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: "Söyler misiniz? Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürürse veya bize merhamet ederse, kâfirleri acı azaptan kim kurtarabilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "O Rahman’dır. Biz O’na inandık ve O’na tevekkül ettik. Kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Suyunuz çekilecek olsa, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster