1. İsteyen birisi, inecek azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O; kafirler içindir ve onu engelleyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Derecelere sahip, Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler de, ruh da miktarı ellibin yıl olan bir günde ona yükselip çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öyleyse Sen, güzel güzel sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu onlar; bunu uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise; onu, yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar ise atılmış pamuk gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hiç bir yakın bir yakınını sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalnız birbirine gösterilirler. Suçlu kişi; o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındırmış olan sülalesini. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunan herkesi. Ki nihayet kendisini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat ne mümkün, çünkü o; halis alevdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deriyi soyup kavurandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yüz çevirip arkasına döneni çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Malını toplayıp kap içinde saklayanı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten insan; hırsına düşkün yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Başına bir fenalık gelince, feryadı basandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendisine bir hayır dokununca da çok cimridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar müstesna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki; namazlarında daimdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onlar ki; mallarında belirli bir hak vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Dilenen ve yoksula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar ki; din gününü doğrularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve onlar ki; Rabblarının azabından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Doğrusu onlar, Rabblarının azabından güvende değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve onlar ki; mahrem yerlerini korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları müstesna. Doğrusu onlar, bunun için kınanacak değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kim de bundan ötesini ararsa; işte onlar, haddi aşanların kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve onlar ki; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlar ki; şahidliklerini gereği gibi yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve onlar ki; namazlarını muhafaza ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar; cennetlerde ikram olunanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O küfredenlere ne oluyor ki; gözlerini sana doğru dikip bakmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan halka halka olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan herkes Naim cennetine konulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır. Doğrusu Biz; onları, bilip durdukları şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğuların ve Batıların Rabbına yemin ederim ki, şüphesiz Biz; gücü yetenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ki onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirelim. Ve Biz, önüne geçilecekler de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bırak onları, kendilerine vaadolunan güne kavuşuncaya kadar dalıp oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün; onlar, dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi, kabirlerden çabuk çabuk çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak. İşte bu; onlara vaad olunan gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster