1. Gerçekleşecek olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşecek olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hangi şey bildirdi sana, gerçekleşecek olanın ne olduğunu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad, tepelerine inecek olanı yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu sebeple Semud, azgın bir sesle helak edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad’a gelince; onlar da uğultulu, azgın bir fırtına ile helak edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onların kökünü kesmek için, üzerlerine yedi gece sekiz gün, rüzgarı estirdi. Halkın, kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi yere yıkıldığını görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olmuş kasabalar da hep suçla gelmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rabblarının elçisine isyan etmişlerdi. Bunun üzerine O da kendilerini gittikçe artan bir şiddetle yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gerçekten su bastığı zaman sizi; Biz, taşıdık gemide. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki bunu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Ve anlayışlı kulaklar anlasın diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur’a bir üfürüldüğünde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ile dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarpıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün; olan olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök de yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler ise onun çevresindedirler. Ve o gün; Rabbının Arş’ını, onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün; siz, huzura alınırsınız. Ve hiç bir şeyiniz gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağından verilmiş olan der ki: Alın, işte okuyun kitabımı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Doğrusu ben, bir hesablaşma ile karşılaşacağımı sanıyordum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte o, hoş bir hayat içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennette, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki, meyveleri sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmiş günlerde peşinen işlediklerinize karşılık afiyetle yeyin, için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı solundan verilmiş olana gelince; der ki: Keşki kitabım bana verilmeseydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşki bu iş son bulmuş olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım hiç fayda vermedi bana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gücüm de yok olup gitti benden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Tutun onu da bağlayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra cehenneme salın onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra da onu, boyu yetmiş arşın olan zincire vurun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, yüce Allah’a inanmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yoksulu doyurmaktan hoşlanmazdı. 69 Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onun için bugün burada kendisine bir acıyan yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ğıslin’den başka yiyecek de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu ancak günahkarlar yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Görebildiğinize yemin ederim ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve göremediklerinize de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak o; şerefli bir elçinin kat’i sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Alemlerin Rabbından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o; bazı sözleri Bize karşı buna katmış olsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette Biz; onu, kuvvetle yakalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da, hiç şüphesiz onun şah damarını koparırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O zaman sizden hiç biriniz de buna engel olamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu Biz de bilmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve muhakkak ki o; kafirler için bir üzüntüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hiç şüphesiz ki o; kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse Rabbını, o büyük adıyla tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster