1. Bir soran inecek azabı sordu: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnkârcılar için; ki onu savacak yoktur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış yüne döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost, dostu sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Karısını ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derileri kavurup soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Servet) toplayıp yığan kimseyi!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Mallarında, belli bir hak vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sâile ve mahrûma (vermek için). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rab’lerinin azabından korkanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki Rab’lerinin azabı(na karşı) emin olunamaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Irzlarını koruyanlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını koruyanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bölük bölük sağından ve solundan (gelip etrafını sarıyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster