1. Biri çıkıp gelecek azabı sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çünkü bu azap, yüceler yücesi Allah’tan gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Rûh, O’nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O halde sen, müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Onlar, o günü çok uzakta zannediyorlar, ama Biz yakın olduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Onlar, o günü çok uzakta zannediyorlar, ama Biz yakın olduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök erimiş maden gibi olur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar ise atılmış rengârenk yüne döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-14) Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-14) Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-14) Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (10-14) Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (10-14) Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz. Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Lâkin ne mümkün! O cehennem alev alev yanan bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Başı derde düştü mü sızlanır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar hesap gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar Rab’lerinin cezasından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü Rab’lerinin azabından kimse emin olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-30) Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-30) Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama bu sınırın ötesine geçenler haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar namazlarına tam dikkat ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri (iman etmeden) naîm cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz). Çünkü Biz onları da, öbür insanlar gibi, o bildikleri nesneden, meniden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Hayır, Allah’ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Hayır, Allah’ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vâd edilen gün gelinceye kadar bâtıla dalsın, oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar kabirlerinden çıkıp sür’atle sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vâd edilen gün, bugündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster