1. Kesin gerçekleşecek olan, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Evet nedir o gerçekleşecek olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte Semûd ve Âd milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah o kasırgayı üzerlerine yedi gece, sekiz gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen, o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görebilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da, ondan öncekiler de, altüst edilip yerin dibine geçirilen Lût milletine ait kasabaların ahalileri de hep o günaha (yani şirke) girdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rab’lerinin elçisine isyan ettiler, Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Unutmayın ki Nûh zamanında, sular taştığı vakit, sizi (varlığınıza vesile olan atalarınızı) emniyetli gemide Biz taşımıştık! Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağı ile dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Unutmayın ki Nûh zamanında, sular taştığı vakit, sizi (varlığınıza vesile olan atalarınızı) emniyetli gemide Biz taşımıştık! Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağı ile dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Artık Sûr’a kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir tek darbe ile çarpılıp paramparça edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Artık Sûr’a kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir tek darbe ile çarpılıp paramparça edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün olan olur, kıyamet o gün kopar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin Arş’ını, sekiz melek taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün bütün yaptıklarınızla Allah’a arz olunursunuz; öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve: "İşte defterim! Buyurun okuyun, inceleyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kendilerine şöyle denilir: "Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle, yiyin, için!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse: "Eyvah der, keşke verilmez olaydı bu defterim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Keşke hesabımı bilmez olaydım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. N’olurdu, ölüm her şeyi bitirmiş olaydı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Servetim, malım bana fayda etmedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah cehennem bekçilerine emir verir: "Tutun bağlayın onu, kelepçeleyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra da cehenneme fırlatın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra da onu, yetmiş arşın uzunluğundaki zincire vurun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, büyükler büyüğü Allah’a inanmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün artık burada O’nun bir dostu olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yiyecek olarak da cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu, büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (38-39) Yok, yok! Gördüğünüz ve göremediğiniz âlemlere yemin olsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (38-39) Yok, yok! Gördüğünüz ve göremediğiniz âlemlere yemin olsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu Kur’ân, pek kerim bir Resulün sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şairin sözü değildir, inanmanız ne de az sizin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O bir kâhinin sözü de değil! Ne de az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, Rabbülâlemin’den indirilen bir derstir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (44-46) Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (44-46) Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (44-46) Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden kimse de buna mani olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Elbette sizden bazılarının Peygamberi "yalancı" saydığını biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (50-51) Şüphesiz o, kâfirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (50-51) Şüphesiz o, kâfirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde, (ey şanlı Elçi)! Haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster