1. Sorup araştırmak isteyen biri, (öteki dünyada) başa gelecek azabı sorabilir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. hakikati inkar edenlerin (başına). (Öyleyse, bil ki) hiçbir şey ona mani olamaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (çünkü o,) Allah’tan (gelir,) katına yükselmenin birçok yolu olan (Allah’tan): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O’na (bir günde) yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu nedenle, (sen ey iman eden), bütün sıkıntılara sabırla katlan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bak, insanlar o (hesaba) uzak bir şey olarak bakıyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ama Biz onu yakın görüyoruz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Bu hesap,) göğün erimiş madene benzeyeceği Gün (vuku bulacak), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve dağların yün topakları gibi olacağı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve hiç kimsenin arkadaşını(n durumunu) sormayacağı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ama onların birbirlerinin gözü önünde olacaklar(ı gün): (çünkü,) her suçlu, o Gün çocuklarını feda ederek kendisini kurtarmak ister, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve eşini ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve kendisini himaye etmiş bütün akrabalarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve yeryüzünde yaşayan (başka) herkesi, onların tümünü; böylece yalnız kendini kurtarabilsin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama hayır! (Onu bekleyen) tek şey alev saçan bir ateştir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. derisini kavuran (bir ateş)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O, (iyiye ve doğruya) sırtını dönenleri ve (hakikatten) uzaklaşanları kendine çeker, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve (servet) biriktirip, (onu öteki insanların elinden) alanları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçek şu ki, insan tatminsiz bir tabiata sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Kural olarak,) başına bir kötülük geldiği zaman sızlanmaya başlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. bir iyilik ile karşılaşınca da onu bencilce (sahiplenip başka insanlardan) uzak tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namazda bilinçli olarak Allah’a yönelenler böyle değildir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (ve) namazlarında devamlı ve kararlı olanlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve şunlar: malları üzerinde (başkasının) hak sahibi olduğunu kabul edenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (yardım) isteyenlerin ve (hayatın güzel şeylerinden) yoksun bulunanların; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve Hesap Günü’nü(n geleceğini) tasdik edenler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ve Rablerinin azabına karşı korku ve saygı içinde bulunanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. zaten Rabbinin azabına karşı hiç kimse kendini (tam) bir güven içinde hissedemez; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve iffetlerine karşı duyarlı olanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. eşleri; yani (nikah yoluyla) meşru şekilde sahip oldukları dışında (isteklerini frenleyenler,) çünkü ancak o zaman hiçbir kınamaya uğramazlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ama o (sınır)ın ötesine geçmek isteyenler, gerçek haddi aşanlardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. emanetlere ve ahidlerine riayet edenler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ve şahitlik yaptıkları zaman kararlı duranlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve namazlarını (bütün dünyevi endişelerden) uzak tutanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlardır (cennet) bahçeler(in)de ağırlanacak olanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde bu hakikati inkara şartlanmış olanlara ne oluyor ki senin önünde şaşkın vaziyette oraya buraya koşturuyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. sağdan ve soldan kalabalıklar halinde (sana gelerek)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onların her biri (bu şekilde) bir esenlik bahçesine gireceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Asla! Çünkü, Biz onları (çok iyi) bildikleri bir şeyden yarattık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Evet! Bütün gündoğumu ve günbatımı noktalarının Rabbini (Bizim varlığımıza) tanıklık etmeye çağırırım; şüphesiz Biz muktediriz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. onları kendilerinden daha hayırlı (bir toplum) ile değiştirmeye. Çünkü Bizi (istediğimizi yapmaktan) alıkoyan hiçbir şey yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde, bırak onları, kendilerine vaad edilen (Hesap) Günü ile karşılaşıncaya kadar boş konuşmalarla oyalansınlar ve (kelimelerle) oynayıp dursunlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ki o Gün bir hedefe doğru yarışıyorlarmış gibi mezarlarından aceleyle fırlarlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. gözleri düşmüş, zillete duçar bir vaziyette; işte onlara defalarca haber verilen Gün... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster