1. Olacak olanın gerçekleşmesi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ne korkunçtur (inanmayanlar için) başa gelecek olanın gerçekleşmesi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bilir misin, nedir, başa gelecek olanın gerçekleşmesi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve ’Ad (kabileleri), o ani felaket (haberlerin)i yalanladılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Semud mu? Onlar şiddetli bir (yer) sarsıntı(sı) ile yok edildi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Ad ise öfkeli bir kasırga ile yok olup gitti, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah, onların (kökünü kurutmak üzre,) üzerlerinde o kasırgayı yedi gece sekiz gün estirdi; öyle ki insanların (kökünden çıkarılmış) hurma kütükleri gibi yere yıkıldıklarını gözünde canlandırabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. şimdi onlardan geriye kalan bir iz görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir de Firavun vardı; ve ondan önce yaşamış (birçok)ları, altüst olmuş şehirler (onların hepsi) günah üstüne günah işlemişlerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve Rablerinin (gönderdiği) elçilere isyan etmişlerdi. Allah şiddetli bir ceza darbesi ile onların hesabını gördü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Ve) bakın: (Nuh tufanının) suları bütün bentleri aşıp patladığında sizi o gemi ile Biz (güvenli bölgelere) taşıdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ki bütün bunları size (kesintisiz) bir uyarı haline getirelim ve her uyanık ve duyarlı kulak onu bilinçle algılayabilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O halde, (Son Saat’i gözünün önüne getir,) (hesap vakti) Sur’u(nun) bir tek üflemeyle ses verdiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. yeryüzü(nün) ve dağlar(ın) bir tek darbe ile yerlerinden sökülüp parçalandıkları (anı)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte böyle, olup bitmesi gereken o Gün olup bitecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve gök yarılıp parçalanacak -çünkü o Gün zayıf ve güçsüz düşecek-; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ve melekler onun başlarında (duracak); ve onların da üstünde, o Gün sekiz(i) Rabbinin kudret ve egemenlik tahtını taşıyacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O Gün hesaba çekileceksiniz. En gizli işiniz (bile) gizli kalmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sicili sağ eline tutuşturulan, haykıracak: "Gelin, hepiniz gelin! Şu sicilimi okuyun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Zaten (bir gün) hesabımın önüme konulacağını bilmiştim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve o, kendini böylece mutlu bir hayatın içinde bulacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. yüce bir cennette, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (yaptıklarının) meyvelerine kolayca ulaşabileceği. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Ve böylece kutsanan herkese,) "Geçip gitmiş günlerde ilerisi için yaptığınız bütün (güzel işler)e karşılık neşe ile yiyip için!" (denilecek.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sicili sol eline tutuşturulana gelince, "Eyvah!" diye feryad edecek, "Keşke sicilim bana gösterilmeseydi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve (keşke) şu hesabımı görmemiş olsaydım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Keşke bu (ölümüm) benim sonum olsaydı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (Şimdiye kadar) sahip olduğum şeylerin bana hiçbir faydası olmadı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (ve) bütün tartışma ve karşı koyma gücüm elimden kayıp gitti!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Daha sonra,) "Onu yakalayıp bağlayın!" (diye emredilir,) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Ve sonra cehenneme atın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ve sonra (kendisi gibi suçluların bağlandığı) bir zincire bağlayın, uzunluğu yetmiş arşın olan (bir zincire): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. çünkü o, yüce Allah’a inanmadı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve ihtiyaç içinde olanları yedirip içirmek için hiçbir istek ve kararlılık duymadı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. bundan dolayı bugün ne bir dostu var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ne de pislikten başka bir yiyeceği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. suçlulardan başkasının yemediği bir yiyecek!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Evet! Görebildiğiniz her şeyi tanıklığa çağıracağım; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ve bütün göremediklerinizi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bakın, bu (Kuran) gerçekten şerefli bir Elçi’nin (vahyedilmiş) sözüdür, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ve o, inanmaya ne kadar az (eğilimli) olsanız da bir şair sözü değildir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ve ders almaya ne kadar az (hazır olsanız) da bir kahin sözü de değildir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (o) bütün alemlerin Rabbinden bir vahiy(dir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şimdi o, (kendisine bunu emanet ettiğimiz kişi,) (kendi) sözlerinden bir kısmını Bize isnad etmeye kalkışsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. o’nu sağ elinden yakalardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ve şah damarını keserdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ve hiç biriniz o’nu koruyamazdı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Gerçek şu ki bu (Kuran), Allah’a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir öğüt ve uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve bakın, içinizde onu yalanlayacakların bulunduğunu iyi biliriz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ama bu (red), şüphesiz, (Allah’ın vahyinin) doğruluğu(nu) inkar edenler için acı bir pişmanlık kaynağı olacaktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. çünkü o, mutlak hakikattir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse, kudret sahibi Rabbinin ismini yücelt! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster