1. Nun. Düşün kalemi ve (onunla) yazdıklarını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen bir deli değilsin, Rabbinin nimeti sayesinde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve senin için kesintisiz bir ödül vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. çünkü sen, üstün bir hayat tarzına sahipsin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve (bir gün) sen de göreceksin, onlar, (şimdi seni küçümseyenler) de görecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. hanginiz(in) akıldan yoksun olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu ki, yalnız senin Rabbin, kimin kendi yolundan saptığını bilir ve yalnız O’dur, kimin doğru yolda olduğunu bilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O halde, hakikati yalanlayanlar(ın arzu ve özlemlerin)e uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar senin (kendilerine) yumuşak davranmanı isterler ki kendileri de (sana) yumuşak davransınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ayrıca, yemin edip duran alçağa uyma, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (yahut) iğrenç dedikodular yapan iftiracıya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (yahut) iyiliğe mani olana, (yahut) günahkar zorbaya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (yahut) ihtiraslarına esir olmuş zalime ve bütün bunların ötesinde (hemcinslerine) hiçbir faydası dokunmayana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onun mal mülk ve çocuk sahibi olmasından mıdır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki ne zaman mesajlarımız böyle birine iletildiyse, "Bunlar eski zaman hikayeleri!" demişti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Bunun için) Biz onu, yakasını kurtaramayacağı bir zillet ile damgalayacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve Biz o (günahkar)ları (sadece) sınayacağız, tıpkı ağaçtaki meyveleri ertesi gün kesinlikle toplayacağına yemin eden bazı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve onlar (Allah’ın iradesi ile ilgili) hiçbir istisnai kayıt da koymamışlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. bunun üzerine, onlar uykudayken Rabbinden (gelen) bir salgın o (bahçeyi) sarmıştı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve ertesi gün (bütün bitkiler) sararıp kurumuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabah erken kalktıklarında birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Meyve toplamak istiyorsanız erkenden tarlanıza gidin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken yola koyuldular, giderken fısıldaşıyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bugün hiçbir yoksul, bahçeye girip (siz habersizken) yanınıza (sokulmayacak)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ve amaçlarına ulaşmaya kararlı bir şekilde erkenden kalkıp gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ama bahçeye bakıp onu (tanınmaz halde) görünce: "Herhalde yolumuzu şaşırmış olacağız!" diye bağırdılar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (ve sonra da) "Hayır, galiba elimizden çıkmış!" (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Aralarındaki en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size, Allah’ın sınırsız şanını yüceltmelisiniz demedim mi?" diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar: "Rabbimizin şanı yücedir! Doğrusu biz zulüm işliyorduk!" diye cevap verdiler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ve sonra dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Sonunda) "Yazıklar olsun bize!" dediler, "Gerçekten biz küstahça davranmıştık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Ama) belki Rabbimiz yerine daha iyisini bize bağışlayacak. Biz de ümitle O’na yöneleceğiz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte (bazı insanları bu dünyada denemek için verdiğimiz) azap böyledir ama öteki dünyada (günahkarların uğrayacağı) azap daha şiddetli olacak; keşke bunu bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Çünkü, (yalnız) Allah’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları Rableri katında mutluluk bahçeleri beklemektedir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. yoksa, Bize teslim olanlara suçlular ile aynı şekilde mi davranalım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Sizin neyiniz var? (Haklı ile haksız arasındaki) yargınızı neye dayandırıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa dönüp baktığınız (özel) bir kitabınız mı var, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. içinde istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz (bir kitap)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa vereceğiniz her hükmün sizin (meşru hakkınız) olacağına dair Kıyamet Günü’ne kadar Bizi bağlayan sağlam bir vaad mi aldınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlara sor hangisi bunu yüklenecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa görüşlerini destekleyen bilge kişiler mi var? Peki, iddialarında samimi iseler kendilerini destekleyenleri göstersinler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. insan bedeninin bir kemik yığınından ibaret hale getirileceği gün ve onların, (şimdi hakikati inkar edenlerin, Allah’ın huzurunda) secde etmeye çağrılacakları ama onu yapmaya güçlerinin yetmeyeceği gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (işte o Gün) gözleri zilletin ağırlığıyla ürkekleşip durgunlaşacaktır; çünkü hayatta iken (Allah’ın huzurunda) secde etmeye çağrılmaları (boşa gitmişti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O halde bu haberi yalanlayanları Bana bırak. Onları, ne olup bittiğini fark etmeyecekleri şekilde, yavaş yavaş alçaltacağız; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. çünkü onlara bir süre belli bir üstünlük versem de Benim ince planım son derece sağlamdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa, (ey Peygamber,) onlardan bir karşılık isteyeceğinden ve böylece (seni dinledikleri için) borç yükü altında kalacaklar(ından mı korkuyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa, (bütün varoluşun) gizli gerçekliği(nin) kendi kavrayış alanları içinde (olduğunu), böylece (zamanla) onu yazabilecekler(ini) mi (zannediyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabırla katlan ve öfkeye kapılıp da sonra (ızdırap içinde) haykıran büyük balık sahibi gibi olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Ve hatırla:) o’na Rabbinin rahmeti ulaşmamış olsaydı mutlaka aşağılanmış bir şekilde ıssız bir sahile atılmış olurdu Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ama (bilindiği gibi,) Rabbi o’nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu nedenle, hakikati inkara şartlanmış olanlar bu uyarı ve öğüdü her duyduklarında gözleriyle seni öldürecek gibi olsalar ve "(Muhammed mi?) o kesinlikle bir delidir!" deseler bile, (sabırlı ol.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Sabırlı ol!) Çünkü bu, (Allah’tan) bütün insanlığa yönelik bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster