1. (1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah’tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah’tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-2-3) Bir soran, yükselme yollarının ve basamaklarının sahibi Allah’tan kâfirlerin başına gelecek ve hiçbir kimsenin savamayacağı azabı soruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh (Melek Cebrail veya çok büyük bir melek olan Ruh), miktarı elli bin yıl olan bir günde ona (o derecelere) yükselirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık sen, güzelce sabret (de neticeyi bekle). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz o kâfirler azabı uzak görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise, onu yakın görmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün ki gök erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar, atılmış renk renk yüne benzer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Candan hiçbir dost, candan bir dostunu sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12-13-14) Birbirlerine gösterilirler (ama) suçlu günahkârlar o günün azabına karşılık oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini barındıran kabile ve obasını ve yeryüzündeki her şeyi fidye verip kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12-13-14) Birbirlerine gösterilirler (ama) suçlu günahkârlar o günün azabına karşılık oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini barındıran kabile ve obasını ve yeryüzündeki her şeyi fidye verip kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-12-13-14) Birbirlerine gösterilirler (ama) suçlu günahkârlar o günün azabına karşılık oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini barındıran kabile ve obasını ve yeryüzündeki her şeyi fidye verip kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-12-13-14) Birbirlerine gösterilirler (ama) suçlu günahkârlar o günün azabına karşılık oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini barındıran kabile ve obasını ve yeryüzündeki her şeyi fidye verip kendini kurtarmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır (bu mümkün değil), doğrusu Cehennem alev alev köpürüp duran yerdir.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bedenin etrafını ve organlarını koparırcasına kavurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Arkasını döneni, yüzçevirip gideni, mal toplayıp yığanı davet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Arkasını döneni, yüzçevirip gideni, mal toplayıp yığanı davet eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz ki insan, hırslı açgözlü yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine bir kötülük dokununca basar feryadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir iyilik erişince de (kıskanır da onu başkasından) men’eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Ancak şunlar müstesna : Namaz kılanlar ve namazlarına devam edenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Ancak şunlar müstesna : Namaz kılanlar ve namazlarına devam edenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (24-25) Mallarında, muhtaç durumda olana, maldan yoksun bulunana belirli bir hak ayıranlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (24-25) Mallarında, muhtaç durumda olana, maldan yoksun bulunana belirli bir hak ayıranlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesap ve ceza gününü doğrulayıp inananlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) Rablarının azabından korkup içi titreyenler, —ki Rablarının azabından elbette güven içinde kalınmaz—. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) Rablarının azabından korkup içi titreyenler, —ki Rablarının azabından elbette güven içinde kalınmaz—. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-30) Eşlerine ve ellerinin sahip bulunduğu cariyelere karşı müstesna —ki bunlara karşı kınanmazlar—, iffetlerini koruyanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-30) Eşlerine ve ellerinin sahip bulunduğu cariyelere karşı müstesna —ki bunlara karşı kınanmazlar—, iffetlerini koruyanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bunun ötesini arayıp arzu edenler (olursa), işte onlar (meşru’ sınırı) aşanlardır.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını (vakitlerinde) kılarak korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar Cennetlerde ağırlananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (36-37) O inkâr edenlere ne oluyor ki, sağdan soldan bölük bölük boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar ? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her kişi Nîmet Cenneti (veya Naim Cennetijne yerleştirilmeyi mi umuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, elbette biz, onları bildikleri şeyden yarattık.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (40-41) Hayır, (İlâhî sünnet onların sandığı gibi değildir). Doğuların ve batıların Rabbına and içerim ki, elbette bizim onların yerine kendilerinden hayırlısını getirmeğe kudretimiz yeter ve bizim önümüze de geçilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (40-41) Hayır, (İlâhî sünnet onların sandığı gibi değildir). Doğuların ve batıların Rabbına and içerim ki, elbette bizim onların yerine kendilerinden hayırlısını getirmeğe kudretimiz yeter ve bizim önümüze de geçilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık sen, onları bırak da, kendileri için va’dolunan güne kavuşuncaya kadar (inkâr ve azgınlıklarına) dalıp oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar, sanki dikili hedefe acele akın edip gidiyorlarmış gibi kabirlerinden sür’atle çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri korkudan alçalıp düşük bir haldedir, zillet kendilerini saracak ; işte bu, Va’dolundukları gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster