1. İnecek olan bir azabı, istedi bir isteyen; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için öyle bir azab ki, yoktur onu bir engelleyen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O azabın inişi) yüksek makamların sahibi Allah’dandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O halde (Ey Rasûlüm, o kâfirlerin eziyetlerine) güzel bir sabır ile sabret; (çünkü azabın inme zamanı yaklaşmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Doğrusu onlar, onu uzak (imkânsız) görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Fakat biz, o azabı yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün, gök erimiş maden gibi olacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da, renk renk atılmış yün gibi bulunacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hiç bir yakın (akraba), bir yakına halini sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O kıyamet gününde akraba ve hısımlar) birbirlerine gösterilirler; (fakat herkes kendi derdi ile meşgul olduğundan birbirlerini tanıyamazlar). Mücrim (müşrik), o günün azabından kurtulmak için ister ki, fidye (bedel) verse oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Karısını, kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendini barındıran aşiretini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzünde bulunanların hepsini de, sonra kendini kurtarsa... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır (Allah onu azabdan kurtarmaz). Çünkü, o cehennem alevli bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Eli ayağı, (bütün uzuvları) söküp çıkarandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Çağırır o ateş, imandan yüz çevirip de (Hakka) arka döneni, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bir de (mal ve para) biriktirip depoya, kasaya yığanı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten insan harîs ve cimri yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendine bir zarar dokundu mu, feryadı basar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona hayır (mal) isabet edince de kıskanç... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namaz kılanlar müstesnadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Namaz kılan o kimseler ki, onlar namazlarına devamlıdırlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar ki, mallarında belirli bir hak vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hem dilenen, hem de iffetinden dilenemiyen için... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar ki, hesap gününü tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar ki, Rablerinin azabından korkarlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü Rablerinin azabından emin bulunulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar ki, avret yerlerini korurlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak zevcelerine ve cariyelerine müstesna... Çünkü onlar (bunlarda) kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat bundan (zevce ve cariyelerden) ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet edenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar ki, şahidliklerinde dürüstlük yaparlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar ki, namazlarını gözetirler, (şartlarına riayet ederek gereği üzere devamlı olarak kılarlar), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlar, cennetlerde ikram olunanlardır... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi o kâfirlere ne oluyor ki, (seninle alay etmek için) boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan ve soldan bölük bölük... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her şahıs, (nimetleri bol olan) Naîm Cennetine sokulacağını ümid mi ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır, öyle şey yok. Biz; onları bildikleri şeyden (nutfeden) yarattık; (insanın aslı olan bu maddenin, iman olmaksızın ne değeri olabilir? Bununla yoğrulup da iman nuru ile aydınlığa çıkmıyan kimse, cennete girmeyi nasıl isteyebilir?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık doğuların ve batıların Rabbine kasem olsun ki, muhakkak biz kadiriz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların (o kâfirlerin) yerine, kendilerinden daha hayırlısını getirmeye... Hem bizim önümüze geçilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde (Ey Rasûlüm) bırak o inkârcıları, (bâtıl inançlarına) dalsınlar ve oynaya dursunlar; tâ o vaad olundukları güne kavuşturulacakları zamana kadar... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün, kabirlerinden koşarak çıkacaklar; sanki (ibadet ettikleri) dikili putlara koşuyorlarmış gibi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri (zillet içinde) düşkün bir halde, kendilerini bir horluk kaplayacak. İşte bugün, o (azabla) vaad edildikleri kıyamet günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster