1. (Vukuu bir gerçek olan) o kıyamet!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o kıyamet? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kıyameti, sana hangi şey bildirdi? (Sen, künhünü bilemezsin). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Salih’in kavmi) Semûd ve (Hûd’un kavmi) Âd, o kıyamete inanmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Amma Semûd, azgınlıkları sebebiyle (korkunç bir ses ve sarsıntı ile) helâk edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd Kavmine gelince; onlar da kasıp kavuran şiddetli bir rüzgâr ile helâk edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah o fırtınayı, üzerlerine yedi gece ve sekiz gün arka arkaya musallat etti. (Orada bulunaydın) bu kavmin o fırtınada yıkılıp kaldığını görürdün; sanki onlar, içleri kof hurma kütükleri idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan, görüyor musun bir geri kalan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da, ondan öncekiler de, Lût kavminin kasabalar halkı da, hep o hatayı (şirk ve isyanı) işlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Böylece Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Bunun üzerine gittikçe artan şiddetli bir azap kendilerini yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gerçekten biz, (Nûh zamanında) su taştığı vakit, sizi (varlığınıza sebep olan atalarınızı) gemide biz taşıdık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu (müminleri kurtarıp da kâfirleri boğmamızı) size bir ibret yapalım ve onu belleyip saklıyan kulaklar saklasın diye... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü Sûr’a ilk üfürülüş üfürüldüğü, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar kaldırılıp da bir çarpılış çarpıldıkları zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün, kıyamet kopmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök de yarılmış; o gün, o da sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de semânın etrafındadırlar. O gün Rabbinin arşını, üstlerinde (boyunlarında) sekiz melek taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün (hesap için Allah’a) arz olunursunuz; öyle ki, gizli bir haliniz kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte o vakit, kitabı sağ eline verilmiş olan kimse der ki: "- Gelin, kitabımı okuyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı sezmiştim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık, hoşnud (ve razı olduğu) hayatta, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Meyvelerinin) devşirilmeleri yakından... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Allah, onlara şöyle buyurur): "- Yeyin, için, âfiyet olsun; (dünyadaki) geçmiş günlerde takdim ettiğiniz salih amellere karşılık olarak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol eline verilmiş olan ise, der ki: "- Eyvah! Keşke kitabım bana verilmeseydi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ne olurdu, o ölüm kat’î olaydı (da bir daha dirilmeseydim!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana bir fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bütün saltanatım (varım-yoğum) benden ayrılıp mahvoldu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allah şöyle buyurur): "- Tutun onu, hemen bağlayın onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onu cehenneme atın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra, boyu yetmiş arşın bir zincirde, onu oraya sürün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, yüce Allah’a iman etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yoksulların yiyeceğine hiç bakmıyor, teşvik etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün de ona, burada (yardım edecek) bir yakın yok; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Cehennemliklerin irininden başka bir yiyecek de yok... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu, ancak kâfirler yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Artık kasem ederim, gördüklerinize; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o Kur’an, kerîm bir peygamberin (Allah’dan) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şair sözü değildir. Siz, pek az inanıp tasdik ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, âlemlerin Rabbinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o Peygamber, bazı sözler uydurup bize isnad etmeğe kalkışsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette biz O’nu kuvvetle yakalar ve O’ndan intikam alırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da muhakkak O’nun kalb damarlarını keserdik, (boynunu vururduk). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O vakit, sizden hiç biriniz O’na siper de olamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Gerçekten o Kur’an, takva sahipleri için bir öğüddür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğrusu, biz de biliyoruz ki, sizden inanmıyanlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak ki, o Kur’an, kâfirler için bir pişmanlıktır, (kıyamet günü, Kur’ân’a iman etmediklerinin nedametini çekeceklerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak o Kur’an, şüphe götürmez bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde (Ey Kerîm Rasûl), yüce Rabbini ismiyle tesbih et... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster