1. Sorup araştırmak isteyen biri öteki dünyada başa gelecek azabı sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçekleri örtbas eden kâfirlerin başına. Öyleyse bil ki, hiçbir şey o azabı onlardan engelleyemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O azap Allah katından gelir. Katına yükselmenin birçok yolları olan Allah, her türlü yükselmelerin de sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah’a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O halde sen bütün sıkıntılara güzelce göğüs gererek sabret ve neticeyi bekle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O inkârcılar o kıyamet gününü uzak görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama biz onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök erimiş maden gibi veya yağ tortusu gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da atılmış renk renk yün gibi dağılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün herkes kendi derdine düşeceği için dost dostun halinden durumundan hiçbir şey soramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Birbirlerine gösterilirler fakat herkes kendi derdine düştüğü için başkasıyla ilgilenemez. O gün suçlular azaptan kurtulmak için fidye vermek ister. Oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. eşini ve kardeşini de Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve kendisini koruyup barındıran soyunu sopunu da Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ve yeryüzünde bulunanların hepsini versin de tek kendisini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama hayır! Kurtulmak ne mümkün, onu alev saçan bir ateş beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derileri kavurup soyan veya tüm vücuda saldırıcı bir ateş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hakka sırt dönüp kaçanları kendisine çağırır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. mal biriktirip yığan, o maldan Allah’ın ve insanların hakkını ayırıp çıkarmayanları da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphe yok ki insan; hırslı ve aç gözlü yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kural olarak kendisine bir kötülük geldiği zaman basar feryadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bir iyilik ile karşılaşınca da onu bencilce sahiplenip başkalarına vermez, uzak tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namazında bilinçli olarak Allah’a yönelenler bu kuralın dışındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki; namazlarında devamlı ve kararlıdırlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. kendi malları üzerinde başkalarının hak sahibi olduğunu kabul ederler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ki, onlar yardım isteyen kimselerle, istemeyen mahrum kalan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ceza ve hesap gününün geleceğine inanırlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ve Rablerinden gelecek azaptan korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Zaten Rabbinin azabına karşı hiç kimse kendini tam bir güven içinde hissedemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İffetlerine karşı duyarlı olup, mahrem yerlerini korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak eşleri yani nikah yoluyla ve meşru şekilde sahip olduğu ayrı… O zaman onlar kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama bunlardan başkalarını isteyenler gerçekten haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emanetlerini gözetir ve verdikleri sözlere uyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gördükleri bildikleri bir gerçeği gizlemek suretiyle Allah’ın kullarının haklarını çiğneyip zarar vermezler de şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını, kendilerini her türlü kötülükten alıkoyacak biçimde ve şartlarına riayet ederek kılıp, Allah’a isyan etmek suretiyle boşa götürmezler. Her türlü dünyevi ve şeytani engellerden korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte bunlardır cennet bahçelerinde ağırlanacak olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Şimdi gerçekleri örtbas edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri senin yanına koşmakla nimet cennetlerine sokulacaklarını mı ümit ediyorlar?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Asla biz o inkârcıları da inananları da bildikleri basit bir çamurdan veya bir damla sudan yarattık ama yaratılışta birlik cennete girmeyi sağlamıyor. İman ve Allah’a teslimiyet gerekiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yine hayır, iş onların umdukları gibi değildir. Güneş ay ve yıldızların doğup battığı yerlere yemin ederim ki şüphesiz biz güç yetiririz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. onları kendilerinden daha hayırlı bir toplum ile değiştirmeye. Çünkü bizim istediğimizi yapmaktan alıkoyan hiçbir şey yoktur. Bizim önümüze geçip bizi engelleyen de olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O halde bırak onları dalsınlar daldıklarına ve oynasınlar oynadıklarıyla, kendilerine vaadedilen güne kavuşuncaya kadar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün onlar bir hedefe doğru yarışıyorlarmış gibi mezarlarından aceleyle fırlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri korkudan alçalıp düşük bir haldedir. Üzerlerine aşağılık çökmüş bir vaziyette; işte onlara defalarca haber verilen gün bu gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster