1. İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bu azab) Yüce makamlar sahibi olan Tanrı’dandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü, gerçekten onlar, bunu uzak görüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise, onu pek yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kendi eşini ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve onu barındıran aşiretini de; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Başın derisini kavurup soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Gerçekten, insan, ’bencil ve haris’ olarak yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar hariç; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki onlar, namazlarında süreklidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yoksul ve yoksun olan(lar) için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar, din gününü tasdik etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şüphesiz rablerinin azabından güvencede (emin) olunamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar cennetler içinde ağırlananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şimdi küfredenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır; doğrusu biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık, doğuların ve batıların rabbine yemin ederim; biz gerçekten güç yetireniz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip değiştirmeye. Üstelik bizim önümüze geçilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şu halde sen kendilerine vadedilen (azab) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp oynasınlar, oyalansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili bir şeye yönelmiş gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri ’korkudan ve dehşetten düşük’, yüzlerini de bir zillet kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azab) günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster