1. Bir soran, inecek azâbı sordu: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için, ki onu savacak yoktur, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yükselme derecelerinin sâhibi Allah’tan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O’na çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şimdi sen güzelce sabret. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar onu uzak görüyor(lar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gök, erimiş maden gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Dağlar, renkli yün gibi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dost dostun halini sormaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdine düştüğünden, başkasıyle ilgilenemez). Suçlu ister ki o günün azâbından (kurtulmak için) fidye versin: Oğullarını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Eşini ve kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm âilesini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve yeryüzünde bulunanların hepsini (versin) de tek kendisini kurtarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! O (ateş), alevlenen bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Derileri kavurur, soyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Kendine) Çağırır; sırtını dönüp gideni, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Mal) Toplayıp kasada yığanı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu insan hırslı (ve huysuz) yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendisine hayır dokundu mu yardım etmez (sıkı sıkı tutar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki: Namazlarını sürekli kılarlar (aksatmazlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların mallarında belli bir hisse vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sâile ve mahruma (isteyene ve utancından dolayı istemeyip mahrum kalana). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Cezâ gününü tasdik ederler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Rablerinin azâbından korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Çünkü Rablerinin azâbına güven olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Irzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yalnız eşlerine ya da ellerinin altında bulunan (câriyelerin)e karşı (korumazlar. Bundan ötürü de) onlar kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar (sınırı) aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Emânetlerini ve ahidlerini gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Şâhidliklerini yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Namazlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte onlar cennetlerde ağırlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nânkörlere ne oluyur ki sana doğru koşuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde (gelip etrafını sarıyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onlardan her biri, ni’met cennetine sokulacağını mı umuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Hayır! Öyle şey yok! Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yoo, doğuların ve bâtıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları, kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirmeğe. Bizim önümüze geçilmez (bize engel olunamaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bırak onları kendilerine va’dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar. Onlar dikilen (putlara yahut hedef)lere doğru koşar gibi (koşarlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Gözleri düşük, yüzlerini alçaklık bürümüş bir durumda. İşte onlara va’dedilen gün, bugündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster